Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
26 BG
● Благодарим  Ви,  че  закупихте  цифров  фотоапарат Olympus. Преди  да  започнете  да  използвате 
Вашия  цифров  фотоапарат,  моля  прочетете  внимателно  тези  инструкции,  за  да  се  радвате  на 
отлична  работа  и  продължителна  експлоатационна  готовност.  Съхранявайте  тази  инструкция  за 
бъдещи справки.
● Препоръчваме  Ви  да  направите  пробни  снимки,  за  да  свикнете  с Вашия  фотоапарат,  преди  да 
снимате нещо важно.
● В интерес на постоянното подобряване на продуктите Olympus си запазва правото да осъвременява 
или променя информацията, съдържаща се в настоящата инструкция.
● Илюстрациите на екрана и фотоапарата, показани в настоящата инструкция, са направени по време 
на  разработка  на  продукта  и може  да  се  различават  от  актуалния  продукт.  Ако  не  е  определено 
друго, обяснението към тези илюстрации е предоставено за FE-5010/X-915.
Заедно със закупената от вас камера се доставя и Наръчник за работа върху CD-ROM. За 
подробна информация относно характеристиките на устройството се обръщайте към Наръчника за 
работа. За преглеждането на Наръчника за работа се изисква Adobe Reader. 
Подготовка на фотоапарата
Зареждане на батерията
  Добавеното зарядно устройство (тип кабел 
за прав ток или тип щепсел) е различно в 
зависимост от региона, в който купувате 
фотоапарата. 
Ако получите зарядно устройство тип щепсел, 
директно го включвате в контакт за прав ток.
Пример: зарядно устройство 
с тип кабел за прав ток
1
2
3
AC изход
AC кабел
 Литиево-йонна батерия
Зарядно устройство
Индикатор на зареждане
Включено: зареждане
Изключено: зареден
  Батерията се получава частично заредена. Преди 
употреба се уверете, че сте заредили батерията 
докато индикаторът за зареждане се изключи 
(за приблизително 2 часа).
  Ако индикаторът на зареждащото устройство не 
светва или премигва, батерията може да не е 
поставена правилно или зареждащото устройство 
може да е счупено.
Заредете батерията
и xD-Picture Card™ (продава се 
отделно) във фотоапарата
  Не поставяйте нищо друго освен xD-Picture карта 
или преходника microSD във фотоапарата.
2
Копче за захващане на батерията
  Пъхнете батерията като поставите първо 
маркираната ▼ страна със знаците C към 
копчето за захващане на батерията.
Увреждания на повърхността на батерията 
(надрасквания и др.) могат да причинят 
прегряване или експлозия. 
  Пъхнете батерията като плъзнете копчето за 
захващане на батерията по посока на стрелката.
  Плъзнете копчето за захващане на батерията по 
посока на стрелката, за да го отключите и след 
това извадете батерията.
  Изключете фотоапарата преди да отворите 
гнездото за батерията/картата.
3
Жлеб
Контактна зона
  Пъхнете картата направо, докато щракне на 
мястото си.
  Не пипайте директно контактните повърхности.
1
2
1
Капак на 
гнездото за 
батерията/
за картата
Ключалка на 
гнездото за 
батерията/
за картата
4
1
2
05_Basic_d4390-96_bg.indd   26
05_Basic_d4390-96_bg.indd   26
2008/10/29   20:03:02
2008/10/29   20:03:02