Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
28 BG
Изтриване на снимки по време 
на възпроизвеждане (Изтриване 
само на една снимка)
1
  Натиснете бутон 
D, когато се покаже 
снимката за изтриване.
ERASE
ERASE
OK
IN
N O
N O
YES
SET
CANCEL
MENU
2
  Използвайте k, за да изберете [YES] 
и натиснете бутона B.
Използване режимите на 
снимане
  Показаната информация за снимане се променя 
в реда на P, G, 
s, n, всеки път, когато 
бутонът 
K е натиснат. Чрез превключване 
на който и да е от други режими на снимане 
повечето настройки в режима 
s ще бъдат 
променени на първоначални зададените 
настройки на съответния режим на снимане.
Използване на най-подходящия 
режим за снимане на сцена 
(режим s)
1
  Натиснете бутона 
K няколко пъти, за 
да запаметите 
s.
2
  Използвайте kl за избор на най-
добрия режим на снимане за сцената и 
натиснете бутона 
B.
Снимане с автоматични 
настройки (режим G)
В зависимост от сцената фотоапаратът 
автоматично избира най-добрия режим 
на снимане за [PORTRAIT]/[LANDSCAPE]/
[NIGHT+PORTRAIT]/[SPORT]/[MACRO]. 
Това е напълно автоматичен режим, който 
позволява на потребителя да прави снимки, 
като използва най-добрия режим на снимане на 
сцена само с натискане на спусъка. Настройки, 
свързани със снимане, не са налични в режим 
G
.
1
  Натиснете бутона 
K няколко пъти, 
за да запаметите G.
Използване функции на 
снимане
Използване на  оптичен zoom
Натискането на zoom бутоните настройва обхвата 
на снимане.
Натискане на широкия 
(W) бутон
Натискане на телефото
(T) бутон
12
M
P
4
IN
N
ORM
12
M
P
4
IN
N
ORM
Zoom индикатор
  Оптически zoom: 5x, дигитален zoom: 4x
Използване на светкавицата
Функциите на светкавицата могат да се изберат 
да подхождат най-добре на условията за 
снимане.
1
  Натиснете бутон 
#.
2
  Използвайте mn, за да изберете опция 
за настройка, и натиснете бутон B, за 
да запаметите.
Опция
Описание
FLASH AUTO
Светкавицата се включва 
автоматично при слаба светлина 
или насрещно осветление.
REDEYE
Светкавицата произвежда няколко 
по-слаби блика, което има за 
цел да предпази снимките Ви от 
ефекта «червени очи».
FILL IN
Светкавицата се включва 
независимо от наличната 
светлина.
FLASH OFF
Светкавицата не се включва.
Настройване на яркостта 
(Компенсация на експонация)
Стандартната яркост (подходяща експозиция), 
настроена от фотоапарата въз основата на 
режима на снимане (освен G) може да се 
настрои на по-ярка или по-тъмна, за да се получи 
желаната снимка.
1
  Натиснете бутона F.
2
  Използвайте klmn, за да изберете 
желаната яркост и натиснете бутона B.
05_Basic_d4390-96_bg.indd   28
05_Basic_d4390-96_bg.indd   28
2008/10/29   20:03:04
2008/10/29   20:03:04