Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
29
BG
Снимане отблизо 
( Макро снимане)
Тази функция позволява на фотоапарата да 
фокусира и снима обекти на близки разстояния.
1
  Натиснете бутон 
&.
2
  Използвайте mn, за да изберете опция 
за настройка, и натиснете бутон B, за 
да запаметите.
Опция
Описание
OFF (ИЗКЛ.) Режимът «Макро» е изключен.
MACRO
Този режим ви позволява да правите 
снимки на 10 см
*1
 (60 см
*2
) от обекта.
 SUPER 
MACRO
*3
Този режим Ви позволява да правите 
снимки на 3 см от обекта.
*1
  Когато zoom е в най-широка позиция (W).
*2
  Когато zoom е в най-голямата telephoto позиция (T).
*3
 Zoom е автоматично фиксиран
Използване на  самоснимачка
След като спусъкът е натиснат до долу, снимката 
се прави след кратко закъснение.
1
  Натиснете бутона 
Y.
2
  Използвайте kl, за да изберете 
желаната опция за настройка, и 
натиснете бутон 
B, за да запаметите.
Опция
Описание
OFF (ИЗКЛ.) Самоснимачката е изключена.
ON (ВКЛ.)
Лампата на самоснимачката светва за 
около 10 секунди, мига около 2 секунди 
и тогава снимката е направена.
  Самоснимачката се изключва автоматично след 
като бъде направена снимката.
За изключване на самоснимачката
Натиснете бутона 
Y отново.
Разпечатване
Печатни снимки в стандартните 
настройки на принтера 
[EASY PRINT]
1
  Показване на монитора на снимката, 
която ще се разпечатва.
  Печатането може да започне също така, когато 
фотоапаратът е изключен. След като направите 
Стъпка 2 използвайте kl, за да изберете 
[EASY PRINT], натиснете бутона B. Използвайте 
mn
, за да изберете снимка, след което преминете 
към Стъпка 3.
2
  Включете принтера и след това 
свържете принтера с фотоапарата.
USB кабел (предоставен)
Мултиконектор
OK
PC / CUSTOM PRINT
EASY PRINT START
n
 бутон
3
  Натиснете бутона n, за да започне 
разпечатването.
4
  За да разпечатате друга снимка, 
използвайте mn, за да изберете снимка, 
и натиснете бутона 
B.
Използване на OLYMPUS 
Master 2
Системни изисквания и 
инсталиране на OLYMPUS Master 2
Инсталирайте софтуера OLYMPUS Master 2 като се 
уповавате на включената инструкция за инсталация.
Свързване на фотоапарата към 
компютър
1
  Убедете се, че фотоапаратът е изключен.
Мониторът е изключен.
Обективът е прибран.
2
  Свържете на фотоапарата към компютър.
Фотоапаратът се включва автоматично.
EASY PRINT
USB
SET
OK
EXIT
CUSTOM PRINT
PC
  USB кабел (предоставен)
Мултиконектор
05_Basic_d4390-96_bg.indd   29
05_Basic_d4390-96_bg.indd   29
2008/10/29   20:03:05
2008/10/29   20:03:05