Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
32 CZ
● Děkujeme vám za zakoupení digitálního fotoaparátu Olympus. Před prvním použitím fotoaparátu si, 
prosím, pozorně přečtěte tento návod, umožní vám přístroj optimálně využít a prodloužit jeho životnost. 
Návod si pečlivě uschovejte pro další použití.
● Před pořizováním důležitých snímků se seznamte s fotoaparátem a pořiďte si několik zkušebních 
snímků.
● V zájmu průběžného zdokonalování svých výrobků si společnost Olympus vyhrazuje právo aktualizací a 
změn informací v tomto návodu.
● Obrázky displeje a fotoaparátu použité v tomto návodu k obsluze vznikly během vývojové fáze a mohou se 
lišit od fi nálního výrobku. Není-li určeno jinak, vysvětlení těchto obrázků se vztahuje k modelu FE-5010/X-
915.
Fotoaparát, který jste si zakoupil, se dodává s Používatelskou příručkou na CD-ROM. Detailní informaci o 
funkcích najdete Používatelské příručce. Pro čtení Používatelské příručky je zapotřeby Adobe Reader. 
Příprava fotoaparátu
Nabíjení baterie
 Obsažená nabíječka baterií (s kabelem stř. proudu 
nebo typ plug-in) se liší v závislosti na regionu, kde 
byl fotoaparát zakoupen. 
Pokud jste obdrželi nabíječku baterií typu plug-in, 
zapojte ji přímo do zásuvky střídavého proudu.
Příklad: nabíječka baterií s kabelem stř. 
proudu
1
2
3
Elektrická 
zásuvka
Napájecí kabel
 Lithium-ionová baterie
Nabíječka
Indikátor nabíjení
Svítí: baterie se nabíjí
Nesvítí: baterie je nabitá
  Baterie je dodávána částečně nabitá. Před použitím 
nabíjejte baterii tak dlouho, dokud indikátor nabíjení 
nezhasne (cca 2 hodin).
  Pokud indikátor nabíjení nesvítí nebo bliká, může být 
baterie nesprávně vložena nebo může být baterie či 
nabíječka poškozena.
Vložení baterie a karty xD-Picture 
Card™ (prodávané odděleně) do 
fotoaparátu
  Do fotoaparátu vkládejte pouze kartu xD-Picture 
Card nebo adaptér pro karty microSD.
1
2
1
Kryt baterie / 
prostor pro 
kartu
Kryt prostoru 
pro baterii / 
kartu
2
Pojistka baterie
  Baterii vložte značkou ▼ napřed, značkami C 
směrem k pojistce baterie.
Poškození povrchu baterie (vrypy apod.) mohou být 
příčinou přehřátí a výbuchu. 
  Při vkládání baterie posuňte pojistku baterie ve 
směru šipky.
  Chcete-li baterii vyjmout, nejprve ji odjistěte 
posunutím pojistky ve směru šipky.
  Před otevřením bateriového prostoru/krytu karty 
vypněte fotoaparát.
3
Vrub
Oblast s kontakty
 Zasuňte kartu rovně do fotoaparátu, až zacvakne.
  Nedotýkejte se oblasti s kontakty.
4
1
2
06_Basic_d4390-96_cz.indd   32
06_Basic_d4390-96_cz.indd   32
2008/10/29   20:04:00
2008/10/29   20:04:00