Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
33
CZ
Nastavení data a času
Zde nastavené hodnoty data a času budou použity 
při tisku data, v názvech souborů snímků a jinde.
1
 Zapněte fotoaparát stisknutím tlačítka 
n.
Pokud datum a čas nejsou nastaveny, zobrazí se 
obrazovka pro jejich nastavení.
X
Y
M
Y M D
D
TIME
----
-- -- -- --
MENU
CANCEL
Obrazovka nastavení data a času
2
 Pomocí tlačítek kl zvolte rok [Y].
3
 Stiskem tlačítka n uložte nastavení roku 
[Y].
4
  Jako v kroku 2 a 3 použijte tlačítko 
klmn
 a B k nastavení [M] (měsíc), 
[D] (den), [TIME] (hodiny a minuty) a 
[Y/M/D] (formát data).
 Změna jazyku displeje
Jazyk nabídky a chybových zpráv zobrazovaných na 
displeji lze upravit.
1
 Stiskněte tlačítko 
m a pomocí tlačítek 
klmn
 vyberte položku [E] (SETUP).
MENU
EXIT
SET
OK
SETUP
2
 Stiskněte tlačítko B.
3
 Pomocí tlačítek kl vyberte položku 
[W] a poté stiskněte tlačítko B.
4
 Pomocí tlačítek klmn vyberte 
požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko B.
 
5
 Stiskněte tlačítko 
m.
Snímání, přehrávání a 
mazání
Snímaní s optimální aperturou a 
expoziční dobou (režim P)
V tomto režimu je aktivováno nastavení 
automatického snímání, přičemž je podle potřeby 
možné měnit širokou škálu dalších funkcí v nabídce 
snímání – např. expoziční kompenzaci, vyvážení 
bílé apod.
1
 Zapněte fotoaparát stisknutím tlačítka 
n
  Není-li zobrazen režim P, vyberte jej opakovaným 
stisknutím tlačítka 
K.
 Vypněte fotoaparát opětovným stisknutím tlačítka 
n.
2
  Uchopte fotoaparát a připravte si záběr.
3
 Namáčknutím spouště zaostřete 
na vybraný objekt.
Po zaostření na objekt je provedena aretace 
expozice (zobrazí se expoziční doba a hodnota 
clony) a rámeček AF změní barvu na zelenou.
Pokud rámeček AF bliká červeně, fotoaparát 
nemohl zaostřit. Zkuste se provést zaostření 
znovu.
1/400
F3.5
P
Rámeček AF
Namáčkněte 
spoušť
Expoziční doba
Hodnota clony
4
 Chcete-li pořídit snímek, jemně stiskněte 
tlačítko spouště až na doraz, přičemž 
dbejte na to, abyste s fotoaparátem 
netřásli.
Prohlížení snímků
1
 Stiskněte tlačítko 
q.
2
 Pomocí tlačítek klmn vyberte 
snímek.
Zobrazí 10 snímků 
před aktuálním 
snímkem
Zobrazí další 
snímek
Zobrazí předchozí 
snímek
Zobrazí 
10 snímků po 
aktuálním snímku
06_Basic_d4390-96_cz.indd   33
06_Basic_d4390-96_cz.indd   33
2008/10/29   20:04:02
2008/10/29   20:04:02