Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
34 CZ
Mazání snímků během přehrávání 
(mazání jednotlivých snímků)
1
  Jakmile je zobrazen snímek, který chcete 
smazat, stiskněte tlačítko 
D.
ERASE
ERASE
OK
IN
N O
N O
YES
SET
CANCEL
MENU
2
 Stisknutím tlačítka k zvolte [YES] a 
stiskněte tlačítko B.
Použití režimů snímání
  Při každém stisknutí tlačítka 
K se zobrazované 
informace snímku změní podle následujícího pořadí: 
P, G, 
s, n. Přepnutím do jiného režimu 
snímání se většina nastavení v režimu 
s změní 
na výchozí nastavení daného režimu.
Použití nejlepšího režimu pro 
snímanou scénu (režim s)
1
  Opakovaným stisknutím tlačítka 
K 
nastavte položku 
s.
2
 Pomocí tlačítek kl vyberte 
nejvhodnější režim pro daný záběr 
a stiskněte tlačítko 
B.
Snímání s automatickým 
nastavením (režim G)
Podle scény vybere fotoaparát automaticky 
optimální režim snímání s možností [PORTRAIT]/
[LANDSCAPE]/[NIGHT+PORTRAIT]/[SPORT]/
[MACRO]. 
Fotoaparát automaticky vybere nejvhodnější režim 
pro daný záběr. Jde o zcela automatický režim, který 
uživateli umožňuje fotografovat pomocí nejlepšího 
možného režimu pro snímaní dané scény jednoduše 
stisknutím tlačítka spouště. Nastavení snímání 
nejsou v režimu G k dispozici.
1
  Opakovaným stisknutím tlačítka 
K 
nastavte položku G.
Použití funkcí snímání
Použití  zoomu
Pomocí páčky zoomu lze upravit vzdálenost 
snímání.
Stisknutí tlačítka 
pro oddálení 
tlačítko (W)
Teleobjektiv 
(tlačítko T)
12
M
P
4
IN
N
ORM
12
M
P
4
IN
N
ORM
Lišta transfokátoru
  Optický transfokátor: 5x, digitální transfokátor: 4x
Použití blesku
Funkce blesku lze nastavit tak, aby co nejlépe 
vyhovovaly podmínkám snímání.
1
 Stiskněte tlačítko 
#.
2
 Pomocí tlačítek mn vyberte požadované 
nastavení a stisknutím tlačítka B výběr 
uložte.
Volba
Popis
FLASH AUTO
Blesk pracuje automaticky 
při nízkém osvětlení nebo při 
protisvětle.
REDEYE
Blesk vyšle sérii předblesků, které 
zamezí vzniku efektu červených očí.
FILL IN
Blesk pracuje nezávisle na okolním 
osvětlení.
FLASH OFF
Blesk je vypnutý.
Nastavení jasu 
(expoziční kompenzace)
Standardní jas (vhodná expozice) nastavený 
fotoaparátem v závislosti na režimu snímání (kromě 
režimu G) může být podle potřeby zvýšen nebo 
snížen.
1
 Stiskněte tlačítko F.
2
 Pomocí tlačítek klmn vyberte 
požadovanou nabídku a stiskněte tlačítko 
B
.
06_Basic_d4390-96_cz.indd   34
06_Basic_d4390-96_cz.indd   34
2008/10/29   20:04:03
2008/10/29   20:04:03