Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
35
CZ
Snímání detailů ( snímání maker)
Tato funkce umožňuje fotoaparátu ostře snímat 
blízké objekty.
1
 Stiskněte tlačítko 
&.
2
 Pomocí tlačítek mn vyberte požadované 
nastavení a stisknutím tlačítka B výběr 
uložte.
Volba
Popis
OFF
Režim makro je vypnutý.
MACRO
To umožňuje fotografovat z tak malé 
vzdálenosti jako 10 cm
*1
 (60 cm
*2
) od 
objektu.
 SUPER 
MACRO
*3
Toto nastavení umožňuje fotografovat z tak 
malé vzdálenosti jako 3 cm od objektu.
*1
  Je-li transfokátor v maximální poloze W.
*2
  Je-li transfokátor v maximální poloze T.
*3
  Transfokátor je nastaven automaticky.
Používání  samospouště
Po plném stisknutí tlačítka spouště je snímek 
pořízen s krátkým časovým zpožděním.
1
 Stiskněte tlačítko 
Y.
2
 Pomocí tlačítek kl vyberte 
požadované nastavení a stisknutím 
tlačítka 
B výběr uložte.
Volba
Popis
OFF
Samospoušť je deaktivována.
ON
Indikátor samospouště se rozsvítí přibližně 
na 10 sekund, poté bliká asi 2 sekundy a pak 
dojde k pořízení snímku.
 Režim samospouště se automaticky vypne po 
pořízení jednoho snímku.
Zrušení samospouště po jejím spuštění
Znovu stiskněte tlačítko 
Y.
Tisk
Tisk snímků s použitím 
standardního nastavení tiskárny 
[EASY PRINT]
1
  Na displeji zobrazte snímek, který chcete 
vytisknout.
  Tisk lze zahájit i v případě, že je fotoaparát vypnutý. 
Po provedení kroku 2 vyberte pomocí tlačítek 
kl
 položku [EASY PRINT] a stiskněte tlačítko 
B
. Pomocí tlačítek mn vyberte snímek a přejděte 
ke kroku 3.
2
 Zapněte tiskárnu a poté k ní připojte 
fotoaparát.
Kabel USB (dodán 
s fotoaparátem)
Multikonektor
OK
PC / CUSTOM PRINT
EASY PRINT START
Tlačítko n
3
 Stisknutím tlačítka n zahajte tisk.
4
  Chcete-li vytisknout další snímek, vyberte 
jej pomocí tlačítek mn a stiskněte tlačítko 
B
.
Použití softwaru OLYMPUS 
Master 2
Požadavky na systém a instalace 
programu OLYMPUS Master 2
Program OLYMPUS Master 2 nainstalujte podle 
pokynů v přiložené instalační příručce.
Připojení fotoaparátu k počítači
1
  Přesvědčte se, že je fotoaparát vypnutý.
Displej je vypnutý.
Objektiv je zasunutý.
2
  Připojte fotoaparát k počítači.
Fotoaparát se automaticky zapne.
EASY PRINT
USB
SET
OK
EXIT
CUSTOM PRINT
PC
 kabel USB 
(dodán s fotoaparátem)
Multikonektor

06_Basic_d4390-96_cz.indd   35
06_Basic_d4390-96_cz.indd   35
2008/10/29   20:04:04
2008/10/29   20:04:04