Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
38 DK
● Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en 
lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem, inden kameraet tages i brug. Gem denne 
vejledning til senere brug.
● Vi anbefaler, at du tager nogle prøvebilleder for at lære kameraet at kende, før du tager vigtige billeder.
● Olympus forbeholder sig ret til at opdatere og ændre informationerne i denne vejledning, da produkterne er 
under fortsat udvikling.
● Skærmmenuerne og illustrationerne af kameraet i denne vejledning er udarbejdet, mens produktet var 
under udvikling, og kan derfor afvige fra det faktiske produkt. Hvis ikke andet er angivet, gælder forklaringen 
til disse illustrationer for FE-5010/X-915.
Kameraet, du købte, leveres med en betjeningsvejledning på cd-rom. For yderligere oplysninger 
om funktionerne henvises der til betjeningsvejledningen. Der kræves Adobe Reader for at kunne se 
betjeningsvejledningen. 
Klargøring af kameraet
Opladning af batteriet
  Den medfølgende batterioplader (netledning eller 
plug-in) varierer, afhængigt af i hvilken region 
kameraet er købt. 
Hvis der medfulgte en batterioplader af plug-in typen, 
skal den sættes direkte i stikkontakten.
Eksempel: Batterioplader med netledning
1
2
3
Stikkontakt
Netledning
 Li-ion batteri
Lader
Ladelampe
Lyser: Oplader
Slukket: Opladet
  Batteriet leveres delvist opladet. Husk derfor at lade 
batteriet op, indtil ladelampen holder op med at lyse 
(ca. 2 timer).
  Hvis der ikke er lys i ladelampen, eller hvis den 
blinker, er batteriet muligvis ikke isat korrekt, eller 
batteriet eller opladeren er i stykker.
Isættelse af batteri og 
xD-Picture Card™ (købes separat) i 
kameraet
  Du må ikke sætte andre genstande end et xD-Picture 
Card eller en microSD-adapter i kameraet.
1
2
1
Batteri-/
kortdæksel
Batteri-/
kortlås
2
Batterilåsetap
  Batteriet skal sættes i med pilen (▼) nedad og med 
pluspolen (C) vendende mod batterilåsetappen.
Beskadigelser på batteriets udvendige side (revner 
etc.) kan være årsag til varmeudvikling eller en 
eksplosion. 
  Skub batterilåsetappen i pilens retning, 
mens batteriet sættes i.
  Skub batterilåsetappen i pilens retning for at udløse 
låsen, og tag batteriet ud.
  Sluk kameraet, før du åbner batteri-/kortdækslet.
3
Indhak
Kontaktfelt
  Sæt kortet lige i, indtil det klikker på plads.
  Rør ikke direkte ved kontaktfeltet.
4
1
2
07_Basic_d4390-96_dk.indd   38
07_Basic_d4390-96_dk.indd   38
2008/10/29   20:05:10
2008/10/29   20:05:10