Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
39
DK
Indstilling af dato og tid
Den dato og tid, der indstilles her, gemmes 
i billedfi lnavne, på datoprint og i andre data.
1
 Tryk på n knappen for at tænde 
kameraet.
Hvis der ikke er indstillet dato og tid, vises 
skærmen til indstilling af dato og tid.
X
Y
M
Y M D
D
TIME
----
-- -- -- --
MENU
CANCEL
Skærm til indstilling af dato og tid
2
 Brug kl til at vælge år for [Y].
3
 Tryk på n for at gemme indstillingen for 
[Y].
4
 Brug klmn og B knappen til 
at indstille [M] (måned), [D] (dag), 
[TIME] (timer og minutter) og [Y/M/D] 
(datoformat) på samme måde som 
i trin 2 og 3.
Ændring af menusprog
Du kan ændre det sprog, som menuer og 
fejlmeddelelser vises på.
1
 Tryk på 
m knappen, og tryk på 
klmn
 for at vælge  [E] (SETUP).
MENU
EXIT
SET
OK
SETUP
2
 Tryk på B knappen.
3
 Brug kl til at vælge [W], og tryk 
på B knappen.
4
 Brug klmn til at vælge dit sprog, 
og tryk på B knappen.
 
5
 Tryk på 
m knappen.
 Optage, gengive og slette
Optagelse med optimal 
blændeværdi og lukkertid 
(tilstanden P)
I denne tilstand kan der bruges automatisk 
optagelse. Det er dog også muligt at ændre 
mange andre funktioner i optagemenuen, f.eks. 
eksponeringskompensation, hvidbalance, osv. efter 
behov.
1
 Tryk på n knappen for at tænde 
kameraet. 
  Hvis du ikke får vist P funktionen, skal du trykke fl ere 
gange på 
K for at vælge den.
  Tryk igen på n knappen for at slukke 
kameraet.
2
  Hold kameraet, og komponer billedet.
3
  Tryk udløseren halvt ned for at fokusere 
på motivet.
Når kameraet stiller skarpt på motivet, låses 
eksponeringen (lukkertid og blændeværdi vises), 
og AF søgefeltet bliver grønt.
Hvis AF søgefeltet blinker rødt, betyder det, at 
kameraet ikke kunne stille skarpt. Prøv at stille 
skarpt igen.
1/400
F3.5
P
AF søgefelt
Tryk halvt ned
Lukkertid
Blændeværdi
4
  Hvis du vil tage billedet, skal du forsigtigt 
trykke udløseren helt ned, mens du 
holder kameraet helt stille.
Visning af billeder
1
 Tryk på 
q knappen.
2
 Brug klmn til at vælge et billede.
Springer 
10 billeder tilbage
Viser næste 
billede
Viser det forrige 
billede
Springer 
10 billeder frem
07_Basic_d4390-96_dk.indd   39
07_Basic_d4390-96_dk.indd   39
2008/10/29   20:05:12
2008/10/29   20:05:12