Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
40 DK
Sletning af billeder under 
gengivelse (sletning af ét billede)
1
 Tryk på 
D knappen, når det billede, 
der skal slettes, vises.
ERASE
ERASE
OK
IN
N O
N O
YES
SET
CANCEL
MENU
2
 Tryk på k for at vælge [YES], og tryk på 
B
 knappen.
Brug af optagefunktioner
  Hver gang du trykker på 
K knappen, ændres 
optagefunktionen som følger: P, G, 
s, 
n. Hvis du skifter til en anden optagefunktion, 
gendannes de fl este af indstillingerne 
s funktionen til standardindstillingerne for den 
pågældende optagefunktion.
Sådan vælges den bedste funktion 
til motivet (s funktion)
1
  Tryk nogle få gange på 
K knappen for at 
vælge 
s.
2
 Brug kl til at vælge den bedste 
optagefunktion til motivet, og tryk på B 
knappen.
Optagelse med automatiske 
indstillinger (G funktion)
Kameraet vælger automatisk de bedste 
optagefunktioner til motivet blandt [PORTRAIT]/
[LANDSCAPE]/[NIGHT+PORTRAIT]/[SPORT]/
[MACRO]. 
Kameraet vælger automatisk de bedste 
optagefunktioner til motivet. Her kan man tage 
billeder på den måde, der passer bedst til motivet, 
ved blot at trykke på udløseren. Der kan ikke 
indstilles yderligere i G funktion.
1
  Tryk nogle få gange på 
K knappen 
for at vælge G.
Brug af øvrige funktioner
Brug af  zoom
Hvis trykker på zoomknapperne, ændres 
optageområdet.
Tryk på  
vidvinkelknappen (W)
Tryk på 
teleknappen (T)
12
M
P
4
IN
N
ORM
12
M
P
4
IN
N
ORM
Zoomindikator
  Optisk zoom: 5x, digital zoom: 4x
Brug af fl ash
Du kan vælge den fl ashindstilling, der passer bedst 
til optageforholdene.
1
 Tryk på 
# knappen.
2
 Brug mn til at vælge en indstilling, og tryk 
på B knappen for at anvende den.
Indstilling
Beskrivelse
FLASH AUTO
Flashen udløses automatisk under 
dårlige lysforhold eller i modlys.
REDEYE
Udsender små glimt for at undgå 
røde øjne på billederne.
FILL IN
Flashen udløses altid uanset 
lysforhold.
FLASH OFF
Flashen udløses ikke.
Justering af lysstyrken 
(eksponeringskompensation)
Den standardlysstyrke (korrekt eksponering), der 
indstilles af kameraet ud fra optagefunktionen 
(undtagen G), kan gøres lysere eller mørkere for 
at opnå den ønskede optagelse.
1
 Tryk på F knappen.
2
 Brug klmn til at vælge den ønskede 
lysstyrke, og tryk på B knappen.
07_Basic_d4390-96_dk.indd   40
07_Basic_d4390-96_dk.indd   40
2008/10/29   20:05:13
2008/10/29   20:05:13