Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
41
DK
Optagelse af nærbilleder 
( makrooptagelse)
Her kan kameraet stille skarpt på og optage motiver, 
der er meget tæt på.
1
 Tryk på 
& knappen.
2
 Brug mn til at vælge en indstilling, og tryk 
på B knappen for at anvende den.
Indstilling
Beskrivelse
OFF
Makrofunktion er deaktiveret.
MACRO
Denne indstilling gør det muligt at tage 
billeder med en afstand ned til 10
*1
 
(60 cm
*2
) fra motivet.
 SUPER 
MACRO
*3
Denne indstilling gør det muligt at tage 
billeder med en afstand ned til 3 cm fra 
motivet.
*1
  Når der er zoomet helt ud (W).
*2
  Når der er zoomet helt ind (T).
*3
  Zoomen låses automatisk.
Sådan bruges  selvudløseren
Når udløseren trykkes ned, tages billedet efter en 
kort forsinkelse.
1
 Tryk på 
Y knappen.
2
 Brug kl til at vælge en indstilling, 
og tryk på B knappen for at anvende den.
Indstilling
Beskrivelse
OFF
Selvudløseren deaktiveres.
ON
Selvudløserlampen lyser i ca. 10 sekunder, 
blinker i ca. 2 sekunder, og derefter 
tages billedet.
  Selvudløserfunktionen slås automatisk fra efter hvert 
billede.
Sådan slås selvudløseren fra, når den er 
startet
Tryk på 
Y knappen igen.
Printning
Printning af billeder med printerens 
standardindstillinger [EASY PRINT]
1
  Vis det billede, der skal printes 
på skærmen.
  Printningen kan også startes, når kameraet er 
slukket. Når du har udført trin 2, skal du bruge 
kl
 til at vælge [EASY PRINT] og trykke på B 
knappen. Brug mn til at vælge et billede, og fortsæt 
til trin 3.
2
  Tænd printeren, og slut kameraet 
til printeren.
USB kabel (medfølger)
Multistik
OK
PC / CUSTOM PRINT
EASY PRINT START
n
-knap
3
  Tryk på n knappen for at starte printningen.
4
  Hvis du vil printe et nyt billede, skal du 
bruge mn til at vælge et billede og trykke 
på 
B knappen.
Brug af OLYMPUS Master 2
Systemkrav og installering 
af OLYMPUS Master 2
Installer programmet OLYMPUS Master 2 
i overensstemmelse med den medfølgende 
installationsvejledning.
Tilslutning af kameraet 
og computer
1
  Kontroller, at kameraet er slukket.
Skærmen er slukket.
Optikken er inde.
2
  Slut kameraet til en computer.
Kameraet tændes automatisk.
EASY PRINT
USB
SET
OK
EXIT
CUSTOM PRINT
PC
 USB kabel (medfølger)
Multistik

07_Basic_d4390-96_dk.indd   41
07_Basic_d4390-96_dk.indd   41
2008/10/29   20:05:14
2008/10/29   20:05:14