Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
44 EE
● Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse 
tagamiseks lugege enne oma uue kaamera kasutamist hoolikalt käesolevaid instruktsioone. Hoidke 
käesolevat juhendit tuleviku tarbeks kindlas kohas.
● Kaameraga harjumiseks soovitame enne oluliste fotode tegemist teha proovipilte.
●  Toodete pideva täiendamise huvides jätab Olympus endale õiguse uuendada või modifi tseerida käesolevas 
juhendis toodud teavet.
● Käesolevas juhendis toodud ekraani- ja kaamera joonised tehti arendusetapis ning võivad tegelikust 
tootest erineda. Kui ei ole teisiti määratletud, on toodud jooniste kohta käivad seletused mõeldud mudelile 
FE-5010/X-915.
Kaameraga, mille te ostsite, on kaasas kasutusjuhendiga CD-ROM. Funktsioonide detailsema 
informatsiooni vaadake palun kasutusjuhendit. Kasutusjuhendi vaatamiseks on vajalik Adobe Reader. 
Kaamera ettevalmistamine
Aku laadimine
  Kaasasolev akulaadija (vahelduvvoolukaabli või 
pistikutüüpi) erineb sõltuvalt kaamera osturegioonist. 
Kui saite pistikutüüpi akulaadija, sisestage see otse 
vahelduvvoolu seinakontakti.
Näide: Vahelduvvoolukaabli tüüpi 
akulaadija
1
2
3
AC võrk
AC kaabel
  Liitiumioonaku
Akulaadija
Laadimisindikaator
Põleb: laeb
Ei põle: täis laetud
  Aku tarnitakse osaliselt laetuna. Enne 
kasutama hakkamist laadige kindlasti akut, kuni 
laadimisindikaator kustub (umbes 2 tundi).
  Kui laadimisnäidik ei põle või vilgub, ei ole aku 
korralikult sisestatud või on aku või laadija katki.
Aku ja xD-Picture Card™ 
mälukaardi (müügil eraldi) 
paigaldamine kaamerasse
  Ärge sisestage kaamerasse midagi muud peale 
xD-Picture Card mälukaardi või microSD adapteri.
1
2
1
Aku/
mälukaardi 
sahtli kate
Aku/
mälukaardi 
sahtli lukk
2
Aku lukustusnupp
 Paigaldage aku ▼  tähisega külg eespool nii, et C  
tähised on suunatud aku lukustusnupu suunas.
Aku välispinna kahjustamine (kriimustused jne) 
võibad põhjustada kuumust või plahvatuse. 
  Paigaldage aku ning libistage samal ajal 
aku lukustusnuppu noole suunas.
  Aku eemaldamiseks libistage aku lukustusnuppu 
noole suunas ning seejärel eemaldage aku.
  Lülitage kaamera enne aku/mälukaardi sahtli katte 
avamist välja.
3
Täke
Kontaktpind
  Sisestage kaart otse, kuni see kohale klõpsab.
  Ärge puutuge kontaktpinda.
4
1
2
08_Basic_d4390-96_ee.indd   44
08_Basic_d4390-96_ee.indd   44
2008/10/29   20:09:19
2008/10/29   20:09:19