Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
45
EE
Kuupäeva ja kellaaja seadistamine
Siin seadistatud kuupäev ja kellaaeg salvestatakse 
pildifaili nimele, väljatrükile ja teistele andmetele.
1
  Kaamera sisselülitamiseks vajutage 
nuppu n.
Kui kuupäeva ja kellaaega ei ole seadistatud, 
kuvatakse kuupäeva ja kellaaja seadistusekraan.
X
Y
M
Y M D
D
TIME
----
-- -- -- --
MENU
CANCEL
Kuupäeva ja kellaaja 
seadistusekraan
2
 Kasutage nuppe kl, et valida aastat 
väljale [Y].
3
 Vajutage nuppu n, et salvestada [Y] välja 
seadistust.
4
  Nagu sammus 2 ja 3, kasutage nuppe 
klmn
 ja nuppu B, et seadistada 
väljasid [M] (kuu), [D] (kuupäev) 
ja [TIME] (tunnid ja minutid) ning [Y/M/D] 
(kuupäeva kuvamise viis).
 Menüü keele muutmine
Saate valida menüüde ja ekraanil kuvatavate 
veateadete jaoks keele.
1
 Vajutage nuppu 
m ja seejärel nuppe 
klmn
, et valida [E] (SETUP).
MENU
EXIT
SET
OK
SETUP
2
 Vajutage nuppu B.
3
 Kasutage nuppe kl, et valida [W
ja seejärel vajutage nuppu B.
4
 Kasutage nuppe klmn, et valida 
oma keel ning seejärel vajutage nuppu B.
 
5
 Vajutage nuppu 
m.
Pildistamine, taasesitamine 
ja kustutamine
Pildistamine optimaalse 
avaväärtuse ja säriajaga (P režiim)
Selles režiimis saab kasutada automaatseid 
seadeid, samas on võimalik muuta pildistamismenüü 
funktsioone, näiteks särikompensatsiooni, 
valgebalanssi ja vastavalt vajadusele ka teisi 
funktsioone.
1
  Kaamera sisselülitamiseks vajutage 
nuppu n
 Kui P režiimi ei kuvata, vajutage selle valimiseks 
mõned korrad 
K nuppu.
  Kaamera väljalülitamiseks vajutage uuesti nuppu 
n.
2
  Hoidke kaamerat ja valige pildistatav 
objekt.
3
  Fokuseerimiseks vajutage päästik 
pooleldi alla.
Kui kaamera saab objekti fookusesse, lukustub 
säritus (kuvatakse säriaeg ja ava väärtus) ning 
AF sihiku tähis muutub roheliseks.
Kui AF sihiku tähis vilgub punaselt, ei olnud 
kaameral võimalik objekti fookusesse saada. 
Proovige uuesti fokuseerida.
1/400
F3.5
P
AF sihiku märk
Vajutage nupp 
pooleldi alla
Säriaeg
Ava väärtus
4
  Pildistamiseks vajutage päästik õrnalt 
lõpuni alla. Proovige vältida sellel ajal käe 
väristamist.
Piltide vaatamine
1
 Vajutage nuppu 
q.
2
  Pildi valimiseks kasutage nuppe 
klmn
.
Kuvab 10 kaadrit 
enne praegust pilti
Kuvab 
järgmise pildi
Kuvab eelmise 
pildi
Kuvab 10 kaadrit 
pärast praegust 
pilti
08_Basic_d4390-96_ee.indd   45
08_Basic_d4390-96_ee.indd   45
2008/10/29   20:09:20
2008/10/29   20:09:20