Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
46 EE
Piltide kustutamine taasesituse 
ajal (üksikute piltide kustutamine)
1
 Vajutage nuppu 
D, kui kuvatakse pilt, 
mida tahate kustutada.
ERASE
ERASE
OK
IN
N O
N O
YES
SET
CANCEL
MENU
2
 Vajutage nuppu k, et valida [YES], ning 
vajutage nuppu B.
Pildistusrežiimide 
kasutamine
  Pildistusrežiim muutub järjestuses P, G, 
s, 
n iga kord, kui vajutatakse nuppu K. Mis tahes 
muule pildistusrežiimile lülitamisel taastatakse 
režiimi enamiku seadete vaikeseaded vastavalt 
pildistusrežiimile.
Pildistatavale stseenile vastava 
režiimi kasutamine (s režiim)
1
 Vajutage nuppu 
K mõned korrad, et 
seadistada 
s.
2
 Kasutage nuppe kl, et valida 
stseenile sobivaim pildistusrežiim ning 
seejärel vajutage nuppu 
B.
Pildistamine automaatsete 
seadetega (G režiim)
Vastavalt stseenile valib kaamera automaatselt 
sobivaima pildistusrežiimi valikutest [PORTRAIT]/
[LANDSCAPE]/[NIGHT+PORTRAIT]/[SPORT]/
[MACRO]. 
See on täisautomaatne režiim, mis võimaldab teha 
pilte, kasutades pildistamisstseenile vastavat režiimi 
lihtsalt päästikule vajutades. G režiimis ei ole 
pildistamisega seotud seaded saadaval.
1
  seadistamiseks vajutage mõned 
korrad nuppu 
K.
Pildistusfunktsioonide 
kasutamine
Suurenduse kasutamine
Suurenduse nupu vajutamisel saate muuta 
pildistusnurka.
Vajutamine lainurk  
nupule (W)
Tele nupule (T) 
vajutamine
12
M
P
4
IN
N
ORM
12
M
P
4
IN
N
ORM
Suurenduse näidik
  Optiline suurendus: 5x, digitaalne suurendus: 4x
Välgu kasutamine
Pildistatavale olukorrale saab valida kõige paremini 
sobiva välgu funktsiooni.
1
 Vajutage nuppu 
#.
2
 Kasutage nuppe mn, et valida sobiv 
seadistus ning seejärel vajutage 
kinnitamiseks nuppu 
B.
Seadistus
Kirjeldus
FLASH AUTO
Välk käivitub automaatselt vähese 
valguse või tagantvalgusega 
tingimustes.
REDEYE
Kaamera teeb eelvälgu, et 
vähendada fotodel esinevat 
punasilmsust.
FILL IN
Välk käivitub, hoolimata 
olemasolevatest valgustingimustest.
FLASH OFF
Välk ei käivitu.
Heleduse korrigeerimine 
(särikompensatsioon)
Soovitud tulemuse saavutamiseks võib kaamera 
poolt pildistusrežiimidele (välja arvatud G) 
automaatselt valitud heledust (sobivat säritust) 
heledamaks või tumedamaks muuta.
1
 Vajutage nuppu F.
2
 Kasutage nuppe klmn, et valida 
soovitud heledus ning seejärel vajutage 
nuppu 
B.
08_Basic_d4390-96_ee.indd   46
08_Basic_d4390-96_ee.indd   46
2008/10/29   20:09:21
2008/10/29   20:09:21