Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
47
EE
Lähivõtete tegemine 
( makro pildistamine)
See funktsioon võimaldab kaameral fokuseerida ja 
jäädvustada väga lähedal asuvaid objekte.
1
 Vajutage nuppu 
&.
2
 Kasutage nuppe mn, et valida sobiv 
seadistus ning seejärel vajutage 
kinnitamiseks nuppu 
B.
Seadistus
Kirjeldus
OFF
Makrorežiim on välja lülitatud.
MACRO
See võimaldab pildistada objekti kuni 10 
cm
*1
 (60 cm
*2
) läheduselt.
 SUPER 
MACRO
*3
See võimaldab pildistada objekti kuni 3 cm 
läheduselt.
*1
  Kui suurendus on kõige kaugemas (W) asendis.
*2
  Kui suurendus on tele (T) asendis.
*3
 Suurendus fi kseeritakse automaatselt.
Iseavaja kasutamine
Kui päästik on täielikult alla vajutatud, tehakse pilt 
pärast viivitust.
1
 Vajutage nuppu 
Y.
2
 Kasutage nuppe kl, et valida 
soovitud seadistus ning seejärel vajutage 
kinnitamiseks nuppu 
B.
Seadistus
Kirjeldus
OFF
Iseavaja desaktiveeritakse.
ON
Iseavaja märgutuli süttib umbes 10 
sekundiks, vilgub umbes 2 sekundit ning 
seejärel tehakse pilt.
  Iseavajaga pildistamine tühistatakse automaatselt 
pärast ühte võtet.
Iseavaja tühistamine pärast selle 
käivitumist
Vajutage uuesti nuppu 
Y.
Printimine
Piltide printimine printeri 
standardsete seadetega 
[EASY PRINT]
1
  Tooge ekraanile pilt, mida soovite 
printida.
  Printimist saab alustada ka siis, kui kaamera on välja 
lülitatud. Pärast sammu 2 kasutage nuppe kl, 
et valida [EASY PRINT] ning vajutage nuppu B. 
Kasutage nuppe mn et valida pilt ning jätkake 
sammuga 3.
2
  Lülitage printer sisse ning seejärel 
ühendage printer ja kaamera omavahel.
USB-kaabel (kaasas)
Harupistik
OK
PC / CUSTOM PRINT
EASY PRINT START
n
 nupp
3
 Vajutage nuppu n, et alustada printimist.
4
  Järgmise pildi printimiseks kasutage 
nuppe mn, et valida pilt, ning seejärel 
vajutage nuppu 
B.
OLYMPUS Master 2 
kasutamine
Süsteeminõuded ja OLYMPUS 
Master 2 installimine
Installige OLYMPUS Master 2 tarkvara, järgides 
kaasasolevat installimisjuhist.
Kaamera ühendamine arvutiga
1
  Veenduge, et kaamera on välja lülitatud.
Ekraan on välja lülitatud.
Objektiiv on sisse tõmbunud.
2
  Ühendage kaamera arvutiga.
Kaamera hakkab automaatselt tööle.
EASY PRINT
USB
SET
OK
EXIT
CUSTOM PRINT
PC
  USB-kaabel (kaasas)
Harupistik

08_Basic_d4390-96_ee.indd   47
08_Basic_d4390-96_ee.indd   47
2008/10/29   20:09:22
2008/10/29   20:09:22