Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
51
FI
Päivämäärän ja kellonajan asetus
Tässä asetettu päivämäärä ja kellonaika tallennetaan 
kuvatiedostojen nimiin, päivämäärätulosteisiin ja 
muihin tietoihin.
1
  Kytke kamera päälle painamalla n 
-painiketta.
Päivämäärän ja kellonajan asetusnäyttö tulee 
näkyviin, jos päivämäärää ja kellonaikaa ei ole 
asetettu.
X
Y
M
Y M D
D
TIME
----
-- -- -- --
MENU
CANCEL
Päivämäärän ja kellonajan 
asetusnäyttö
2
  Valitse vuosi [Y]-kohtaan kl 
-painikkeella.
3
  Tallenna [Y]-kohdan asetus painamalla n.
4
  Määritä [M] (kuukausi), [D] (päivä) ja 
[TIME] (tunnit ja minuutit) ja [Y/M/D] 
(päivämääräjärjestys) vaiheiden 2 ja 3 
mukaisesti painamalla 
klmn- ja 
B
 -painikkeita.
  Näytön kielen vaihtaminen
Valikoiden ja näyttöruudussa olevien vikailmoitusten 
kieli on valittavissa.
1
 Paina 
m -painiketta ja valitse [E
(SETUP) painamalla klmn.
MENU
EXIT
SET
OK
SETUP
2
 Paina B -painiketta.
3
 Valitse [Wkl -painikkeella 
ja paina B -painiketta.
4
 Valitse kieli klmn -painikkeella 
ja paina B -painiketta.
 
5
 Paina 
m -painiketta.
 Kuvaaminen, katseleminen 
ja poistaminen
Sopivimmalla aukkoarvolla ja 
suljinajalla kuvaaminen (P-tila)
Tässä tilassa automaattiset kuvausasetukset on 
aktivoitu ja erilaisia kuvausvalikon toimintoja, kuten 
valotuksen korjausta ja valkotasapainoa jne. voidaan 
muuttaa tarpeen mukaan.
1
  Kytke kamera päälle painamalla n 
-painiketta. 
 Jos P-tila ei tule näyttöön, valitse se painamalla 
-painiketta useita kertoja.
  Kytke kamera pois päältä painamalla uudelleen 
n-painiketta.
2
  Pidä kamera paikallaan ja rajaa kuva.
3
  Tarkenna kohteeseen painamalla 
laukaisin puoliväliin.
Kun kamera tarkentaa kohteeseen, valotus 
lukitaan (suljinaika ja aukkoarvo ilmestyvät 
näyttöön) ja AF-kohdistusmerkki muuttuu 
vihreäksi.
AF-kohdistusmerkki vilkkuu punaisena, jos 
kamera ei pystynyt tarkentamaan. Yritä tarkentaa 
uudelleen.
1/400
F3.5
P
AF-kohdistusmerkki
Paina puoliväliin
Suljinaika
Aukkoarvo
4
  Ota kuva painamalla laukaisin kokonaan 
alas ja varo, että kamera ei pääse 
tärähtämään.
Kuvien katselu
1
 Paina 
q -painiketta.
2
 Valitse kuva klmn -painikkeella.
Näyttää 10 kuvaa 
ennen nykyistä 
kuvaa
Näyttää 
seuraavan kuvan
Näyttää 
edellisen kuvan
Näyttää 10 kuvaa 
nykyisen 
kuvan jälkeen
09_Basic_d4390-96_fi.indd   51
09_Basic_d4390-96_fi.indd   51
2008/10/29   20:12:51
2008/10/29   20:12:51