Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
52 FI
Kuvien poistaminen katselun 
aikana (yhden kuvan poistaminen)
1
 Paina 
D -painiketta, kun poistettava kuva 
tulee näyttöön.
ERASE
ERASE
OK
IN
N O
N O
YES
SET
CANCEL
MENU
2
  Valitse [YES] painamalla k ja paina 
B
 -painiketta.
Kuvaustilojen käyttö
  Kuvaustila muuttuu järjestyksessä P, G, 
s, 
n jokaisella K -painikkeen painalluksella. 
Vaihdettaessa muihin kuvaustiloihin useimmat 
s-tilojen asetuksista muuttuvat vastaavien 
kuvaustilojen oletusasetuksiksi.
Kuvaustilanteeseen sopivimman 
tilan käyttö (s-tila)
1
 Paina 
K -painiketta muutaman kerran 
asetuksen 
s määrittämiseksi.
2
  Valitse kuvaustilanteeseen sopivin tila 
kl
 -painikkeella ja paina B 
-painiketta.
Kuvaaminen automaattisia 
asetuksia käyttäen (G-tila)
Kuvaustilanteesta riippuen kamera valitsee 
automaattisesti sopivimman kuvaustilan 
vaihtoehdoista [PORTRAIT]/[LANDSCAPE]/
[NIGHT+PORTRAIT]/[SPORT]/[MACRO]. Kamera 
valitsee automaattisesti kuvaustilanteeseen 
sopivimman kuvaustilan. Tämä on täysin 
automaattinen tila, jossa käyttäjä voi ottaa kuvia 
kuvaustilanteeseen sopivimmalla tavalla laukaisinta 
painamalla. Kuvaukseen liittyvät asetukset eivät ole 
käytettävissä G-tilassa.
1
 Paina 
K-painiketta muutaman kerran 
asetuksen G määrittämiseksi.
Kuvaustoimintojen käyttö
Zoomin käyttö
Zoomauspainikkeita painamalla säädetään 
kuvausetäisyyttä.
Laajakulma (W) 
-painikkeen painaminen
Tele (T) -painikkeen 
painaminen
12
M
P
4
IN
N
ORM
12
M
P
4
IN
N
ORM
Zoomauspalkki
  Optinen zoom: 5x, digitaalinen zoom: 4x
Salaman käyttö
Salamatoiminnot voidaan valita kuvausolosuhteiden 
mukaan.
1
 Paina 
# -painiketta.
2
 Valitse asetus mn -painikkeella ja määritä 
se B -painikkeella.
Asetus
Kuvaus
FLASH AUTO
Salama välähtää automaattisesti 
hämärässä tai vastavalossa.
REDEYE
Lähetetään kuvissa esiintyvää 
punasilmäisyyttä vähentäviä 
esisalamia.
FILL IN
Salama välähtää vallitsevasta 
valosta riippumatta.
FLASH OFF
Salama ei välähdä.
Kirkkauden säätö 
(valotuksen korjaus)
Kameran kuvaustilan perusteella valitsemaa (ei 
G
) vakiokirkkautta (oikeaa valotusta) voidaan 
säätää kirkkaammaksi tai tummemmaksi halutun 
kuvaustuloksen mukaan.
1
 Paina F -painiketta.
2
  Valitse haluamasi kirkkaus klmn 
-painikkeella ja paina B -painiketta.
09_Basic_d4390-96_fi.indd   52
09_Basic_d4390-96_fi.indd   52
2008/10/29   20:12:52
2008/10/29   20:12:52