Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
53
FI
Lähikuvien ottaminen 
( makrokuvaus)
Tämän toiminnon avulla voit tarkentaa lähellä oleviin 
kohteisiin ja kuvata niitä.
1
 Paina 
& -painiketta.
2
 Valitse asetus mn -painikkeella ja määritä 
se B -painikkeella.
Asetus
Kuvaus
OFF
Makrotila on deaktivoitu.
MACRO
Lähin kuvausetäisyys on 10 cm
*1
 (60 cm
*2
).
 SUPER 
MACRO
*3
Lähin kuvausetäisyys on 3 cm.
*1
  Kun zoom on suurimmassa laajakulma-asennossa (W)
*2
  Kun zoom on suurimmassa teleasennossa (T)
*3
  Zoomaussuhde asetetaan automaattisesti.
 Itselaukaisimen käyttö
Kuva otetaan pienellä viiveellä, kun laukaisin 
painetaan kokonaan alas.
1
 Paina 
Y -painiketta.
2
 Valitse kl -painikkeella haluttu 
asetus ja määritä se B -painikkeella.
Asetus
Kuvaus
OFF
Itselaukaisin poistuu käytöstä.
ON
Itselaukaisimen valo palaa noin 10 sekuntia 
ja vilkkuu sitten noin 2 sekuntia, minkä 
jälkeen kuva otetaan.
  Itselaukaisutila poistuu automaattisesti käytöstä 
yhden kuvan ottamisen jälkeen.
Itselaukaisimen poistaminen käytöstä sen 
käynnistämisen jälkeen
Paina 
Y -painiketta uudelleen.
Tulostus
Tulostaminen tulostimen 
vakioasetuksia käyttäen 
[EASY PRINT]
1
  Hae tulostettava kuva näyttöruutuun.
  Tulostaminen voidaan käynnistää myös kameran 
ollessa sammutettuna. Kun olet suorittanut vaiheen 
2, valitse [EASY PRINT] kl -painikkeella ja 
paina B -painiketta. Valitse kuva mn -painikkeella ja 
siirry vaiheeseen 3.
2
  Käynnistä tulostin ja liitä kamera 
tulostimeen.
USB-kaapeli (toimitettu mukana)
Moniliitin
OK
PC / CUSTOM PRINT
EASY PRINT START
n
 -painike
3
  Käynnistä tulostaminen painamalla n 
-painiketta.
4
  Jos haluat tulostaa toisen kuvan, valitse 
kuva mn -painikkeella ja paina B 
-painiketta.
OLYMPUS Master 2 
-ohjelmiston käyttö
OLYMPUS Master 2 -ohjelmiston 
järjestelmävaatimukset ja asennus
Asenna OLYMPUS Master 2 -ohjelmisto kameran 
mukana toimitetun asennusoppaan ohjeiden mukaan.
Kameran liittäminen tietokoneeseen
1
  Varmista, että kamera on pois päältä.
Näyttöruutu on pois päältä.
Objektiivi on vedetty sisään.
2
  Liitä kamera tietokoneeseen.
Kamera kytkeytyy automaattisesti päälle.
EASY PRINT
USB
SET
OK
EXIT
CUSTOM PRINT
PC
 USB-kaapeli (toimitettu mukana)
Moniliitin
09_Basic_d4390-96_fi.indd   53
09_Basic_d4390-96_fi.indd   53
2008/10/29   20:12:53
2008/10/29   20:12:53