Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
60 GR
  Εντοπίστε τη θέση της θύρας USB λαμβάνοντας 
υπόψη το εγχειρίδιο οδηγιών του υπολογιστή σας.
3
  Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα kl για να 
επιλέξετε [PC] και πατήστε το κουμπί B.
Ο υπολογιστής ανιχνεύει τη μηχανή ως μία νέα 
συσκευή στην πρώτη σύνδεση.
Windows
Αφού ο υπολογιστής ανιχνεύσει τη μηχανή, 
εμφανίζεται ένα μήνυμα ένδειξης της ολοκλήρωσης 
της ρύθμισης. Επικυρώστε το μήνυμα και κάντε 
κλικ στο «OK». H μηχανή αναγνωρίζεται ως 
αφαιρούμενος δίσκος.
Macintosh
Εάν έχει ξεκινήσει το iPhoto, εξέλθετε από το 
iPhoto και εκκινήστε το OLYMPUS Master 2.
  Όσο η μηχανή είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή, 
οι λειτουργίες λήψης δεν είναι διαθέσιμες.
  Η σύνδεση της μηχανής με υπολογιστή μέσω ενός 
διανομέα USB μπορεί να προκαλέσει ασταθή 
λειτουργία.
  Όταν η λειτουργία [MTP] έχει οριστεί για το υπομενού 
που εμφανίζεται με το πάτημα του πλήκτρου n μετά 
την επιλογή της λειτουργίας [PC] στο βήμα 3, δεν 
είναι δυνατή η μεταφορά εικόνων σε υπολογιστή με 
χρήση του λογισμικού OLYMPUS Master 2.
Εκκίνηση του OLYMPUS Master 2
1
  Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του 
OLYMPUS Master 2.
Λειτουργία του OLYMPUS Master 2
Μετά την εκκίνηση του λογισμικού OLYMPUS Master 
2, εμφανίζεται στην οθόνη ο Οδηγός γρήγορης 
εκκίνησης με οδηγίες βήμα-προς-βήμα για συνήθεις 
εργασίες. Εάν δεν εμφανίζεται ο Οδηγός γρήγορης 
εκκίνησης, κάντε κλικ στο 
 στη γραμμή εργαλείων 
για να εμφανιστεί ο Οδηγός.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία, 
συμβουλευτείτε τον οδηγό βοήθειας του λογισμικού.
Παράρτημα
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, 
ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ 
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ).
ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ.
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΤΑΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ OLYMPUS.
Το σύμβολο του θαυμαστικού που περικλείεται μέσα 
σε τρίγωνο, σας εφιστά την προσοχή σε σημαντικές 
οδηγίες χειρισμού και συντήρησης οι οποίες 
περιλαμβάνονται στα εγχειρίδια που συνοδεύουν 
αυτό το προϊόν.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Εάν χρησιμοποιήσετε το προϊόν χωρίς να τηρήσετε 
τις οδηγίες που αναφέρονται κάτω από το σύμβολο 
αυτό, μπορεί να προκαλέσετε σοβαρό τραυματισμό 
ή και θάνατο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Εάν χρησιμοποιήσετε το προϊόν χωρίς να τηρήσετε τις 
οδηγίες που αναφέρονται κάτω από το σύμβολο αυτό, 
μπορεί να προκαλέσετε τραυματισμό ή και θάνατο.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν χρησιμοποιήσετε το προϊόν χωρίς να τηρήσετε τις 
οδηγίες που αναφέρονται κάτω από το σύμβολο αυτό, 
μπορεί να προκαλέσετε ελαφρύ τραυματισμό, ζημιές 
στον εξοπλισμό ή απώλεια σημαντικών δεδομένων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ 
ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΕΙΤΕ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΣΕ ΝΕΡΟ 
ΚΑΙ ΜΗΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΥΓΡΑΣΙΑ.
Γενικές προφυλάξεις
Διαβάστε όλες τις οδηγίες — Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε 
όλες τις οδηγίες λειτουργίας. Φυλάξτε όλα τα εγχειρίδια χρήσης και τα έντυπα για 
μελλοντική χρήση.
Καθαρισμός — Αποσυνδέετε πάντοτε τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε. 
Χρησιμοποιείτε μόνο νωπό πανί για τον καθαρισμό. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ 
οποιονδήποτε τύπο απορρυπαντικού σε μορφή υγρού ή σπρέι ή οποιονδήποτε τύπο 
οργανικού διαλύτη για τον καθαρισμό του προϊόντος
Εξαρτήματα — Για την ασφάλειά σας και για την αποφυγή βλάβης στο προϊόν, 
χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα εξαρτήματα που συνιστώνται από την Olympus.
Νερό και υγρασία — Για προφυλάξεις σχετικά με συσκευές αδιάβροχης σχεδίασης, 
διαβάστε τα αντίστοιχα τμήματα των εγχειριδίων τους.
Τοποθέτηση — Για την αποφυγή βλάβης στη συσκευή στηρίζετέ τη μόνο πάνω σε 
σταθερό τρίποδο, βάση ή βραχίονα στήριξης.
Πηγές ενέργειας — Συνδέστε αυτή τη συσκευή μόνο με την πηγή τροφοδοσίας που 
περιγράφεται στην ετικέτα της.
Ξένα σώματα — Προς αποφυγή τραυματισμών, μην εισάγετε ποτέ μεταλλικά αντικείμενα 
στο προϊόν.
Θερμότητα — Μη χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε τη συσκευή κοντά σε πηγές 
θερμότητας όπως θερμαντικά σώματα, αερόθερμα, ηλεκτρικές κουζίνες ή εξοπλισμούς 
ή συσκευές που παράγουν θερμότητα, συμπεριλαμβανομένων και των στερεοφωνικών 
ενισχυτών.
Χειρισμός της μηχανής
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη χρησιμοποιείτε τη μηχανή κοντά σε εύφλεκτα ή εκρηκτικά αέρια.
Μη χρησιμοποιείτε το φλας και το LED πάνω σε άλλα άτομα (ειδικά βρέφη, μικρά 
παιδιά κ.λ.π.) που βρίσκονται σε μικρή απόσταση.
Θα πρέπει να βρίσκεστε σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου (3 πόδια) από το 
πρόσωπο των ατόμων που φωτογραφίζετε. Εάν χρησιμοποιήσετε το φλας σε πολύ 
μικρή απόσταση από τα μάτια κάποιου μπορεί να προκαλέσετε στιγμιαία απώλεια 
όρασης.
Φυλάσσετε τη μηχανή μακριά από παιδιά και βρέφη.
Χρησιμοποιείτε και φυλάσσετε πάντα τη μηχανή σε μέρος όπου δε μπορούν να 
τη φτάσουν παιδιά και βρέφη, ώστε να αποφευχθούν οι παρακάτω επικίνδυνες 
καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό:
Στραγγαλισμός λόγω τυλίγματος του λουριού γύρω από το λαιμό.
Ακούσια κατάποση της μπαταρίας, της κάρτας, ή άλλων μικρών εξαρτημάτων.
Ακούσια ενεργοποίηση του φλας κοντά στα μάτια τους ή κοντά στα μάτια άλλων 
παιδιών.
Ακούσιος τραυματισμός που μπορεί να προκληθεί από τα κινητά μέρη της μηχανής.
Μην κοιτάτε τον ήλιο ή άλλη έντονη πηγή φωτός μέσα από το σκόπευτρο.
Μη χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε τη μηχανή σε χώρους όπου υπάρχει 
πολλή σκόνη ή υγρασία.
Μην καλύπτετε το φλας με το χέρι σας όταν είναι ενεργοποιημένο.
Μην τοποθετείτε τίποτα άλλο μέσα στον προσαρμογέα microSD εκτός από την 
κάρτα microSD..
Δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση άλλων τύπων κάρτας στον προσαρμογέα microSD.
Μην τοποθετείτε τίποτα άλλο μέσα στη μηχανή εκτός από κάρτα xD-Picture Card 
ή το εξάρτημα microSD.
Αν κατά λάθος τοποθετήσετε κάρτα, όπως μια κάρτα microSD, μην ασκείτε πίεση. 
Επικοινωνήστε με τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους/κέντρα service.
 ΠΡΟΣΟΧΗ
Διακόψτε αμέσως τη χρήση της μηχανής εάν παρατηρήσετε ασυνήθιστες οσμές, 
θόρυβο ή καπνό γύρω από αυτή.
Μην αφαιρείτε ποτέ τις μπαταρίες με γυμνά χέρια. Με τον τρόπο αυτό, ενδέχεται να 
προκληθούν ανάφλεξη ή εγκαύματα στα χέρια σας.
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη μηχανή με βρεγμένα χέρια.
Μην αφήνετε τη μηχανή σε μέρη στα οποία μπορεί να εκτεθεί σε εξαιρετικά 
υψηλές θερμοκρασίες.
Ενδέχεται να καταστραφούν ορισμένα εξαρτήματα της μηχανής, ενώ υπό ορισμένες 
συνθήκες ενδέχεται να προκληθεί ανάφλεξη. Μη χρησιμοποιείτε το φορτιστή αν είναι 
καλυμμένος από κάτι (π.χ. μια κουβέρτα). Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την 
υπερθέρμανσή της και την πρόκληση πυρκαγιάς.
Χειριστείτε τη μηχανή με προσοχή, ώστε να αποφύγετε εγκαύματα από τοπική 
υπερθέρμανση.
Όταν η μηχανή περιλαμβάνει μεταλλικά εξαρτήματα, μπορεί να προκληθεί έγκαυμα 
από τοπική υπερθέρμανση. Λάβετε υπόψη τα εξής:
10_Basic_d4390-96_gr.indd   60
10_Basic_d4390-96_gr.indd   60
2008/11/04   13:01:22
2008/11/04   13:01:22