Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
62 HR
● Zahvaljujemo Vam na odabiru Olympusova digitalnog fotoaparata. Prije uporabe fotoaparata pozorno 
pročitajte ove upute kako biste najbolje mogli iskoristiti fotoaparat i produljiti mu vijek uporabe. Sačuvajte 
ovaj priručnik radi kasnije uporabe.
● Preporučujemo da prije snimanja važnih slika napravite nekoliko probnih snimki kako biste se upoznali s 
radom fotoaparata.
●  S ciljem stalnog poboljšanja proizvoda, Olympus pridržava pravo ažuriranja i promjene podataka sadržanih 
u ovom priručniku.
● Prikazi zaslona i ilustracije fotoaparata u priručniku napravljeni su tijekom faze razvoja i mogu se 
razlikovati od stvarnog proizvoda. Ako nije drugačije navedeno, objašnjenje ovih ilustracija odnosi se na 
FE-5010/X-915.
Uz kameru koju ste kupili dolazi i CD-ROM s Priručnikom za rukovanje. Detaljne podatke o funkcijama 
potražite u Priručniku za rukovanje. Za ovaj Priručnik za rukovanje potreban je Adobe Reader. 
Priprema fotoaparata
Punjenje baterije
 Isporučeni se punjač baterija (poput kabela za 
izmjenično napajanje ili priključni) razlikuje ovisno o 
regiji u kojoj ste kupili fotoaparat. 
Ako ste dobili priključni punjač baterija, uključite ga 
izravno u utičnicu izmjenične struje.
Primjer: Punjač baterija s kabelom 
za izmjenično napajanje
1
2
3
Strujna 
utičnica
Strujni kabel
  Litij-jonska baterija
Punjač baterija
Pokazivač punjenja
Uključen: punjenje
Isključen: napunjeno je
  Baterija se isporučuje djelomično napunjena. Prije 
uporabe obavezno punite bateriju dok se pokazivač 
punjenja ne isključi (otprilike 2 sati).
 Ako pokazivač na punjaču ne svijetli ili treperi, 
vjerojatno niste pravilno umetnuli bateriju ili je punjač 
pokvaren.
Umetanje baterije i kartice 
xD-Picture Card™ (prodaje 
se zasebno) u fotoaparat
  U fotoaparat ne umećite ništa osim kartice 
xD-Picture Card ili microSD nastavka.
1
2
1
Poklopac 
pretinca 
za bateriju/
karticu
Poklopac 
pretinca 
za bateriju/
karticu
2
Gumb za zaključavanje baterije
  Umetnite bateriju tako što ćete najprije povući stranu 
označenu s ▼, pri čemu je oznaka C okrenuta 
prema gumbu za zaključavanje baterije.
Oštećenje vanjskog dijela baterije (ogrebotine itd.) 
može uzrokovati zagrijavanje ili eksploziju. 
  Umetnite bateriju povlačeći gumb za zaključavanje 
baterije u smjeru strelice.
  Povucite gumb za zaključavanje baterije u smjeru 
strelice da biste otključali, te zatim uklonili bateriju.
  Prije nego što otvorite poklopac za dio s baterijama/
karticom isključite fotoaparat.
3
Utor
Područje kontakta
  Umetnite karticu ravno tako da uskoči na svoje 
mjesto.
  Ne dodirujte izravno područja kontakta.
4
1
2
11_Basic_d4390-96_hr.indd   62
11_Basic_d4390-96_hr.indd   62
2008/11/04   13:02:07
2008/11/04   13:02:07