Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
63
HR
Postavljanje datuma i vremena
Datum i vrijeme postavljeni ovdje spremljeni su 
u nazivima slikovnih datoteka, ispisima datuma 
i ostalim podacima.
1
 Pritisnite gumb n da biste uključili 
fotoaparat.
Zaslon postavljanja datuma i vremena prikazuje 
se kada datum i vrijeme nisu postavljeni.
X
Y
M
Y M D
D
TIME
----
-- -- -- --
MENU
CANCEL
Zaslon postavljanja 
datuma i vremena
2
 Upotrijebite kl da biste odabrali 
godinu za [Y].
3
 Pritisnite n da biste spremili postavku za 
[Y].
4
  Kao u koracima 2 i 3, upotrijebite gumb 
klmn
 i gumb B da biste postavili 
[M] (mjesec), [D] (dan), [TIME] (sate i 
minute) i [Y/M/D] (redoslijed datuma).
 Promjena jezika izbornika
Jezik za izbornik i poruke o pogreškama prikazan na 
zaslonu može se birati.
1
 Pritisnite 
m gumb, pa pritisnite 
klmn
 da biste odabrali [E] (SETUP).
MENU
EXIT
SET
OK
SETUP
2
 Pritisnite gumb B.
3
 Upotrijebite kl da biste odabrali 
[W] pa pritisnite gumb B.
4
 Upotrijebite klmn da biste odabrali 
svoj jezik i pritisnite tipku B.
 
5
 Pritisnite gumb 
m.
Snimanje, reprodukcija i 
brisanje
Snimanje s optimalnom vrijednosti 
otvora objektiva i duljinom 
ekspozicije (način P)
U ovom se načinu može upotrebljavati automatsko 
snimanje fotoaparatom a također su omogućene 
i promjene širokog raspona ostalih funkcija 
izbornika snimanja poput kompenzacije ekspozicije, 
izjednačenja bijelog, i ostalog, prema potrebi.
1
 Pritisnite gumb n da biste uključili 
fotoaparat. 
 If P način nije prikazan, nekoliko puta pritisnite gumb 
K kako biste ga odabrali.
  Ponovo pritisnite gumb n kako biste isključili 
fotoaparat.
2
  Držite fotoaparat i kadrirajte snimku.
3
  Pritisnite gumb okidača dopola da biste 
fokusirali objekt snimanja.
Kada se fotoaparat fokusira na objekt, ekspozicija 
se zaključa (prikazane su duljina ekspozicije 
i vrijednost otvora objektiva), a AF ciljna 
oznaka postaje zelena.
Fotoaparat nije mogao fokusirati ako AF ciljna 
oznaka trepće crveno. Pokušajte fokusirati 
ponovno.
1/400
F3.5
P
AF ciljna oznaka
Pritisnite dopola
Duljina ekspozicije
Vrijednost otvora blende
4
  Da biste snimili sliku, nježno pritisnite 
gumb okidača do kraja pazeći da pri tom 
ne tresete fotoaparat.
Pregledavanje slika
1
 Pritisnite tipku 
q.
2
 Pomoću klmn odaberite sliku.
Prikazuje 
10 kadrova prije 
trenutne slike
Prikazuje 
sljedeću sliku
Prikazuje 
prethodnu sliku
Prikazuje 
10 kadrova nakon 
trenutne slike
11_Basic_d4390-96_hr.indd   63
11_Basic_d4390-96_hr.indd   63
2008/11/04   13:02:08
2008/11/04   13:02:08