Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
64 HR
Brisanje slika tijekom reprodukcije 
(Brisanje pojedinačne slike)
1
 Pritisnite gumb 
D kada se prikaže slika 
koju treba izbrisati.
ERASE
ERASE
OK
IN
N O
N O
YES
SET
CANCEL
MENU
2
 Pritisnite k da odaberete [YES], pa 
pritisnite gumb B.
Upotreba načina snimanja
 Način snimanja mijenja se redoslijedom P, 
G
s, n kad god se pritisne gumb K. 
Prebacivanjem na bilo koji drugi način snimanja, 
većina će se postavki u načinima 
s promijeniti na 
zadanu postavku odgovarajućeg načina snimanja.
Uporaba najboljeg načina za scenu 
snimanja (način s)
1
 Pritisnite gumb 
K nekoliko puta da biste 
postavili 
s.
2
 Pomoću kl odaberite najbolji način 
slikanja scene i pritisnite tipku B.
Snimanje s automatskim 
postavkama (način G)
Ovisno o prizoru fotoaparat automatski izabere 
jedan od optimalnih načina snimanja [PORTRAIT]/
[LANDSCAPE]/[NIGHT+PORTRAIT]/[SPORT]/
[MACRO]. To je potpuno automatski način koji 
omogućuje korisniku snimanje najboljim načinom 
za scenu koja se snima jednostavnim pritiskom na 
gumb okidača. Postavke povezane sa snimanjem 
nisu dostupne u načinu G.
1
 Pritisnite gumb 
K nekoliko puta da biste 
postavili G.
Upotreba funkcija snimanja
Korištenje  zooma
Pomoću tipki zooma prilagođava se raspon 
snimanja.
Pritisak na gumb 
široko (W)
Pritisak na gumb 
telefoto (T)
12
M
P
4
IN
N
ORM
12
M
P
4
IN
N
ORM
Traka zooma
 Optički zoom: 5x, digitalni zoom: 4x
Upotreba bljeskalice
Funkcije bljeskalice mogu se odabrati tako 
da najbolje odgovaraju uvjetima snimanja.
1
 Pritisnite gumb 
#.
2
 Pomoću mn odaberite opciju postavke, 
a zatim pritisnite tipku B da biste je 
postavili.
Opcija
Opis
FLASH AUTO
Bljeskalica se aktivira automatski pri 
slabom svjetlu ili pri pozadinskom 
osvjetljenju.
REDEYE
Odašilju se predbljeskovi koji 
reduciraju pojavu crvenih očiju 
na fotografi jama.
FILL IN
Bljeskalica se aktivira bez obzira na 
postojeće svjetlo.
FLASH OFF
Bljeskalica se ne uključuje.
Prilagođavanje svjetline slike 
(Kompenzacija ekspozicije)
Standardna svjetlina (odgovarajuća ekspozicija) 
koju postavlja fotoaparat na temelju načina snimanja 
(osim G) se može prilagoditi svjetlije ili tamnije da 
bi se postigla željena snimka.
1
 Pritisnite gumb F
2
 Pomoću klmn odaberite željeno 
osvjetljenje i pritisnite tipku B.
11_Basic_d4390-96_hr.indd   64
11_Basic_d4390-96_hr.indd   64
2008/11/04   13:02:09
2008/11/04   13:02:09