Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
65
HR
Snimanje izbliza ( Makro snimanje)
Ta funkcija omogućuje fotoaparatu da fokusira 
i snima objekte iz blizine.
1
 Pritisnite gumb 
&.
2
 Pomoću mn odaberite opciju postavke, 
a zatim pritisnite tipku B da biste je 
postavili.
Opcija
Opis
OFF
Makro način rada je isključen.
MACRO
Omogućuje vam snimanje iz blizine od 10 
cm
*1
 (60 cm
*2
) od objekta.
 SUPER 
MACRO
*3
Omogućuje vam snimanje iz blizine od 3 cm 
od objekta.
*1
  Kada je zoom u najširem položaju (W).
*2
  Kada je zoom u najjačem telefoto položaju (T).
*3
  Zoom se automatski fi ksira
Uporaba  samookidača
Nakon što se gumb za okidanje pritisne do kraja, 
slika se snima s kratkom odgodom.
1
 Pritisnite gumb 
Y.
2
 Upotrijebite kl kako biste postavili 
željenu mogućnost postavke i pritisnite 
gumb 
B kako biste je postavili.
Opcija
Opis
OFF
Automatsko okidanje je isključeno.
ON
Lampica samookidača svijetli oko 10 
sekundi, a zatim treperi približno 2 sekunde, 
nakon čega se snima slika.
 Snimanje samookidačem automatski se isključuje 
nakon jednog snimanja.
Da biste isključili samookidač nakon što 
se pokrene
Pritisnite gumb 
Y ponovno.
Ispis
Ispis slika sa standardnim 
postavkama pisača [EASY PRINT]
1
  Na zaslonu prikažite sliku za ispis.
  Ispis se također može pokrenuti kada je fotoaparat 
isključen. Nakon koraka 2, upotrijebite kl da 
biste odabrali [EASY PRINT], pritisnite gumb B. 
Upotrijebite mn da biste odabrali sliku pa nastavite s 
korakom 3.
2
 Uključite pisač i spojite 
ga s fotoaparatom.
USB kabel (isporučen)
Višefunkcijski 
priključak
OK
PC / CUSTOM PRINT
EASY PRINT START
n
 gumb
3
 Pritisnite n gumb da biste pokrenuli ispis.
4
  Da biste ispisali drugu sliku, upotrijebite 
mn
 da biste odabrali sliku, pa pritisnite 
gumb B.
Upotreba OLYMPUS Mastera 2
Zahtjevi sustava i instalacija 
softwarea OLYMPUS Master 2
Instalirajte softwarea OLYMPUS Master 2 prema 
priloženom vodiču za instalaciju.
Povezivanje fotoaparata 
na računalo
1
  Provjerite je li fotoaparat isključen.
Zaslon je isključen.
Objektiv je uvučen.
2
  Povezivanje fotoaparata na računalo.
Fotoaparat se automatski uključuje.
EASY PRINT
USB
SET
OK
EXIT
CUSTOM PRINT
PC
 USB kabel (isporučen)
Višefunkcijski 
priključak

11_Basic_d4390-96_hr.indd   65
11_Basic_d4390-96_hr.indd   65
2008/11/04   13:02:10
2008/11/04   13:02:10