Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
66 HR
 Pronađite položaj USB priključka služeći 
se priručnikom za uporabu računala.
3
 Upotrijebite kl da biste odabrali 
[PC] pa pritisnite gumb B.
Računalo automatski otkriva fotoaparat kao novi 
uređaj pri prvom spajanju.
Windows
Nakon što računalo otkrije fotoaparat, javlja 
se poruka koja označava završetak postavke. 
Potvrdite poruku i pritisnite »OK«. Fotoaparat je 
prepoznat kao izmjenjivi disk.
Macintosh
Kada se pokrene iPhoto, izađite iz njega 
i pokrenite OLYMPUS Master 2.
  Dok je fotoaparat spojen s računalom, onemogućene 
su funkcije snimanja.
 Priključivanje fotoaparata na računalo putem  USB 
čvorišta može izazvati nestabilnost u radu.
  Kada je opcija [MTP] postavljena za podizbornik 
koji se javlja kada se pritisne n nakon odabira [PC] 
u koraku 3, slike se ne mogu prenositi na računalo 
pomoću softwarea OLYMPUS Master 2.
Uključivanje OLYMPUS Mastera 2
1
  Dva puta kliknite na ikonu OLYMPUS 
Mastera 2.
Rad s OLYMPUS Masterom 2
Kada je OLYMPUS Master 2 pokrenut, pojavi se 
vodič za brzi početak s korak-po-korak uputama za 
uobičajene zadatke. Kada Vodič za brzi početak nije 
prikazan, pritisnitek 
 na alatnoj traci da biste ga 
prikazali.
Za pojedinosti o radu pogledajte softwareski vodič 
za pomoć.
Dodatak
MJERE SIGURNOSTI
OPREZ
OPASNOST OD STRUJNOG 
UDARA - NE OTVARAJTE
OPREZ: DA BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA, NE 
UKLANJAJTE POKLOPAC (NITI STRAŽNJU STRANU).
U UREĐAJU NEMA DIJELOVA KOJE KORISNIK MOŽE SAM POPRAVITI.
ZA SERVISIRANJE SE OBRATITE KVALIFICIRANOM OLYMPUSOVOM 
SERVISNOM OSOBLJU.
Uskličnik u trokutu upozorava na važne 
savjete za rukovanje i održavanje 
u dokumentaciji priloženoj uz uređaj.
OPASNOST
Ako uređaj koristite ne pridržavajući se 
obavijesti označenih ovim znakom, može doći 
do teških ozljeda ili smrti.
UPOZORENJE
Ako uređaj koristite ne pridržavajući se 
obavijesti označenih ovim znakom, može doći 
do ozljeda ili smrti.
OPREZ
Ako se proizvod koristi bez pridržavanja 
informacija navedenih pod ovim simbolom, 
može doći do lakših tjelesnih ozljeda, 
oštećenja opreme ili gubitka vrijednih 
podataka.
UPOZORENJE!
KAKO BISTE IZBJEGLI OPASNOST OD POŽARA ILI STRUJNOG 
UDARA, NE RASTAVLJAJTE UREĐAJ, NE IZLAŽITE GA VODI I NE 
RUKUJTE NJIME U IZNIMNO VLAŽNIM OKRUŽENJIMA.
Opće mjere opreza
Pročitajte sve upute — Prije uporabe proizvoda pročitajte čitav priručnik za 
uporabu. Sačuvajte sve priručnike i dokumentaciju za buduću uporabu.
Čišćenje — Uvijek isključite ovaj uređaj iz zidne utičnice prije čišćenja. Za 
čišćenje koristite samo vlažnu krpicu. Ne koristite tekuća sredstva za 
čišćenje ili sredstva u spreju, niti bilo kakva organska otapala.
Dodaci — Radi vlastite sigurnosti i izbjegavanja oštećenja proizvoda, koristite 
samo pribor koji preporučuje Olympus.
Voda i vlaga — Mjere sigurnosti za uređaje otporne na vremenske utjecaje 
pročitajte u uputama o otpornosti na vremenske utjecaje.
Položaj — Kako bi se izbjeglo oštećenje proizvoda, postavite ga sigurno na 
stabilan stativ, stalak ili nosač.
Izvor napajanja — Ovaj uređaj priključite samo na izvor napajanja naveden 
na tipskoj naljepnici.
Strani predmeti — Kako biste izbjegli ozljede, u proizvod nikada ne umećite 
nikakve metalne predmete.
Toplina — Proizvod nikada ne koristite niti držite u blizini izvora topline 
kao što su radijatori, grijači, štednjaci i druge vrste opreme ili uređaja koji 
stvaraju toplinu, uključujući i stereo pojačala.
Rukovanje fotoaparatom
 UPOZORENJE
Fotoaparat ne koristite u blizini zapaljivih ili eksplozivnih plinova.
Ne koristite bljeskalicu ili LED za snimanje ljudi (novorođenčadi, male 
djece i sl.) iz neposredne blizine.
Minimalna udaljenost za uporabu bljeskalice pri snimanju ljudi mora biti 
1 metar. Upotreba bljeskalice na manjoj udaljenosti može privremeno 
zaslijepiti osobe.
Držite fotoaparat dalje od novorođenčadi i male djece.
Fotoaparat koristite i držite ga izvan dosega novorođenčadi i male djece 
kako biste spriječili sljedeće opasne situacije koje mogu uzrokovati teške 
ozljede:
Zaplitanje o remen fotoaparata, što može uzrokovati davljenje.
Nehotično gutanje baterija, kartica ili drugih sitnih dijelova.
Nehotično okidanje bljeskalice pred svojim ili očima drugog djeteta.
Nehotično ozljeđivanje pokretnim dijelovima fotoaparata.
Ne gledajte izravno u sunce ili drugi jaki izvor svjetlosti kroz 
fotoaparat.
Fotoaparat ne koristite i ne držite na prašnjavim i vlažnim mjestima.
Pri snimanju ne pokrivajte bljeskalicu rukom.
U microSD nastavak ne umećite ništa drugo osim microSD kartice.
Drugi tipovi kartica se ne mogu umetati u MicroSD dodatak.
U fotoaparat ne umećite ništa osim kartice
xD-Picture Card ili microSD nastavka.
Ako greškom umetnete karticu poput microSD kartice, ne koristite silu. 
Obratite se ovlaštenim distributerima/serviseru.
 OPREZ
Odmah prestanite koristiti fotoaparat primijetite li bilo kakve 
neuobičajene mirise, zvukove ili dim.
Baterije nikad ne vadite golim rukama jer to može izazvati požar ili vam 
opeći ruke.
Ne koristite fotoaparat mokrim rukama.
Ne ostavljajte fotoaparat na mjestima na kojima bi mogao biti izložen 
visokim temperaturama.
U suprotnom se dijelovi fotoaparata mogu oštetiti, a u nekim slučajevima 
i zapaliti. Ne koristite punjač ako je pokriven (primjerice pokrivačem). To 
može uzrokovati pregrijavanje i izazvati požar.
Oprezno rukujte fotoaparatom kako biste izbjegli niskotemperaturne 
opekline.
Kad fotoaparat sadrži metalne dijelove, pregrijavanje može izazvati 
niskotemperaturne opekline. Pripazite na sljedeće:11_Basic_d4390-96_hr.indd   66
11_Basic_d4390-96_hr.indd   66
2008/11/04   13:02:11
2008/11/04   13:02:11