Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
68 HU
● Köszönjük, hogy az Olympus digitális fényképezőgépet választotta. Kérjük, mielőtt elkezdené használni új 
fényképezőgépét, olvassa el fi gyelmesen ezt az útmutatót, mert ezzel optimális teljesítményt és hosszabb 
élettartamot biztosíthat készüléke számára. Jelen útmutatót őrizze meg biztonságos helyen, hogy az 
később tájékoztatásul szolgálhasson.
●  Azt javasoljuk, hogy fontos fényképek készítése előtt készítsen néhány próbafelvételt, hogy megismerkedjen 
a fényképezőgéppel.
● Az Olympus fenntartja a jogot arra, hogy termékei folyamatos tökéletesítése érdekében aktualizálja vagy 
módosítsa az ebben az útmutatóban lévő információt.
● Az útmutatóban szereplő kijelzőket és fényképezőgépet ábrázoló illusztrációk a fejlesztés időszakában 
készültek, ezért eltérhetnek a jelenlegi terméktől. Ha a szöveg külön nem említi, az ábrákhoz tartozó 
magyarázatok az FE-5010/X-915 készülékre vonatkoznak.
Az Ön által vásárolt fényképezőgéphez mellékelve van a CD-ROM Használati útmutató. 
A szolgáltatásokkal kapcsolatos részletes információért lásd Használati útmutató. 
Adobe Reader szükséges a Használati útmutató megtekintéséhez. 
A fényképezőgép 
előkészítése
Az akkumulátor feltöltése
  A készülékhez mellékelt akkumulátortöltő (hálózati 
kábel vagy dugaszolható típusú) a fényképezőgép 
vásárlási helyétől függően különbözik. 
Amennyiben dugaszolható akkumulátortöltőt kap 
a fényképezőgépéhez, akkor csatlakoztassa azt 
közvetlenül a váltóáramú dugaszolóaljzathoz.
Példa: AC-kábel típusú akkumulátortöltő
1
2
3
Váltóáramú 
dugaszolóaljzat
AC-kábel
 Lítium-ion akkumulátor
Akkumulátortöltő
Töltési szint kijelző
Be: töltés
Ki: feltöltve
  Vásárláskor az akkumulátor részben fel van töltve. 
Használat előtt mindenképpen töltse addig az 
akkumulátort, amíg a töltési szint kijelzője ki nem 
kapcsol (körülbelül 2 óra).
  Ha a töltésjelző nem világít vagy villog, akkor az 
akkumulátor hibásan van behelyezve, illetve az 
akkumulátor vagy a töltő meghibásodott.
Az akkumulátor és az xD-Picture 
Card™ (külön megvásárolható) 
behelyezése a fényképezőgépbe
 A fényképezőgépbe ne tegyen más eszközt, csak 
xD-Picture Card kártyát vagy microSD adaptert.
1
2
1
Akkumulátor-/
kártyatartó 
fedele
Akkumulátor-/
kártyatartó 
zárja
2
Akkumulátor-rögzítő gomb
  Helyezze be az akkumulátort először a ▼ jelöléssel, 
a C jelölés mutasson az akkumulátor-rögzítő gomb 
felé.
Az akkumulátor külső részének károsodásai 
(karcolások stb.) az akkumulátor felmelegedéséhez 
vagy felrobbanásához vezethetnek. 
  Illessze be az akkumulátort az akkumulátorrögzítő 
gombot a nyíllal jelzett irányba csúsztatva.
  A kioldáshoz csúsztassa az akkumulátorrögzítő 
gombot a nyíl által mutatott irányba, majd távolítsa 
el az akkumulátort.
  Az akkumulátor-/kártyatartó fedelének kinyitása előtt 
kapcsolja ki a fényképezőgépet.
3
Bemetszés
Érintkezési felület
  A kártyát kattanásig, egyenesen tolja be.
  Ne érjen közvetlenül az érintkezési felülethez.
4
1
2
12_Basic_d4390-96_hu.indd   68
12_Basic_d4390-96_hu.indd   68
2008/10/29   20:19:00
2008/10/29   20:19:00