Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
72 HU
  Az USB-port helyzetével kapcsolatban olvassa el a 
számítógép használati útmutatóját.
3
 A kl gombokkal válassza ki a [PC] 
lehetőséget, majd nyomja meg az 
B
 gombot.
A számítógép automatikusan új eszközként 
ismeri fel a fényképezőgépet az első 
csatlakoztatás során.
Windows
Miután a számítógép észlelte a fényképezőgépet, 
a beállítás befejezését jelző üzenet jelenik meg. 
Nyugtázza az üzenetet, és kattintson az "OK" 
gombra. A számítógép a fényképezőgépet külső 
adathordozóként azonosítja.
Macintosh
Az iPhoto elindulásakor lépjen ki az iPhoto 
programból, és indítsa el az OLYMPUS Master 2 
szoftvert.
  A felvétel funkciók nem működnek, mialatt a 
fényképezőgép a számítógéphez van csatlakoztatva.
  Ha a fényképezőgépet USB-hub segítségével 
csatlakoztatja a számítógéphez, a működés instabil 
lehet.
  Ha a [PC] 3. lépésbeli kiválasztása után megjelenő 
almenüben a n gomb megnyomásával az [MTP] 
beállítást adta meg, a képeket nem lehet átvinni a 
számítógépre az OLYMPUS Master 2 alkalmazással.
Az OLYMPUS Master 2 indítása
1
  Kattintson duplán az OLYMPUS Master 2 
ikonra.
Az OLYMPUS Master 2 használata
Az OLYMPUS Master 2 elindulása után megjelenik 
a Quick Start Guide, amely lépésenként ismerteti 
az általános feladatokat. Ha nem jelenik meg az 
útmutató, az eszköztáron kattintson 
 ikonra annak megjelenítéséhez.
További információk a működéssel kapcsolatban a 
szoftver súgójában találhatók.
Függelék
BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
FIGYELEM
ÁRAMÜTÉS-VESZÉLY! NE NYISSA 
KI!
FIGYELEM: AZ ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATÁNAK 
ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN 
NE TÁVOLÍTSA EL A BORÍTÁST (VAGY A HÁTSÓ FEDELET).
A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NEM TALÁLHATÓK A FELHASZNÁLÓ 
ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK.
A JAVÍTÁSSAL AZ OLYMPUS 
SZERVIZ MUNKATÁRSAIT BÍZZA MEG
A háromszögben foglalt felkiáltójel a termék 
dokumentációjában szereplő fontos kezelési és 
karbantartási tudnivalókra hívja fel a fi gyelmet.
VESZÉLY
A terméknek az ezzel a jelképpel ellátott tudnivalók 
fi
 gyelembevétele nélkül történő használata súlyos 
sérülést vagy halált okozhat.
VIGYÁZAT
A terméknek az ezzel a jelképpel ellátott tudnivalók 
fi
 gyelembevétele nélkül történő használata sérülést 
vagy halált okozhat.
FIGYELEM
A terméknek az ezzel a jelképpel ellátott tudnivalók 
fi
 gyelembevétele nélkül történő használata kisebb 
személyi sérülést, a készülék károsodását vagy 
értékes adatok elvesztését okozhatja.
VIGYÁZAT!
A TŰZ ÉS AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN 
A TERMÉKET SOHA NE SZEDJE SZÉT, NE TEGYE KI VÍZNEK ÉS NE 
HASZNÁLJA MAGAS PÁRATARTALMÚ KÖZEGBEN.
Általános óvintézkedések
Olvassa el a teljes útmutatót  – A termék használatbavétele előtt olvassa el az 
összes kezelési útmutatót. Őrizzen meg minden útmutatót és dokumentációt, hogy 
azok később tájékoztatásul szolgálhassanak.
Tisztítás – Tisztítás előtt mindig húzza ki a termék csatlakozóját a fali aljzatból. 
Tisztításhoz kizárólag nedves törlőruhát használjon. A termék tisztításánál soha 
ne alkalmazzon folyékony vagy aeroszolos tisztítószert, illetve bármilyen szerves 
oldószert.
Tartozékok – Az Ön biztonsága, illetve a termék épsége érdekében kizárólag az 
Olympus által ajánlott tartozékokat használjon.
Víz és nedvesség – Az időjárásálló modellek esetében szükséges óvintézkedésekkel 
kapcsolatos információkat az útmutatók időjárásállóságra vonatkozó részeiben talál.
Elhelyezés – A termék sérülésének elkerülése érdekében szerelje azt biztonságosan 
egy stabil fényképezőgép-állványra.
Áramforrás – A terméket kizárólag a csomagoláson feltüntetett paraméterekkel 
rendelkező áramforráshoz csatlakoztassa.
Idegen tárgyak – A személyi sérülés elkerülése érdekében soha ne helyezzen 
fémtárgyat a termékbe.
Hőhatás – A terméket soha ne használja vagy tárolja bármiféle hőforrás, például 
radiátor, hőtároló, kályha vagy bármilyen más hőtermelő készülék vagy berendezés 
közelében, beleértve a sztereo hangerősítőket is.
A fényképezőgép használata
 VIGYÁZAT
Ne használja a fényképezőgépet gyúlékony vagy robbanékony gáz közelében.
A vakut és a LED-et ne használja, ha embereket (csecsemőket, 
kisgyermekeket stb.) közelről fényképez.
Legyen legalább 1 méterre a fényképezendők arcától. Ha a fényképalany 
szeméhez túl közel használja a villanófényt, ez a látás pillanatnyi elvesztéséhez 
vezet.
Ne engedje, hogy csecsemők és kisgyermekek hozzáférjenek a 
fényképezőgéphez.
A fényképezőgépet mindig úgy használja és tárolja, hogy csecsemők és 
kisgyermekek ne férhessenek hozzá. Ezáltal elkerülheti az alábbi veszélyes 
helyzeteket, amelyek súlyos sérülést okozhatnak:
Belegabalyodhatnak a csuklószíjba, amely fuldoklást okozhat.
Akaratlanul lenyelhetik az akkumulátort, a kártyát vagy más kis alkatrészeket.
Akaratlanul saját vagy más gyermek szemébe villanthatják a vakut.
A fényképezőgép mozdítható alkatrészei véletlenül megsebesíthetik őket.
Ne pillantson a napba vagy más erős fényforrásba a fényképezőgépen 
keresztül.
Ne használja vagy tartsa a fényképezőgépet poros vagy nedves helyen.
Működtetés közben ne takarja le kezével a villanót.
A microSD adapterbe csak microSD kártya helyezhető.
Más típusú kártyák nem illeszthetők be a microSD adapterbe.
A fényképezőgépbe ne tegyen más eszközt, csak xD-Picture kártyát vagy 
microSD adaptert.
Ha véletlenül helyez be egy kártyát (például microSD kártyát), ne erőltesse 
azt. Probléma esetén vegye fel a kapcsolatot a hivatalos forgalmazóval/
szervizközponttal.
 FIGYELEM
Ha bármiféle, a fényképezőgépből származó szokatlan szagot, hangot vagy 
füstöt észlel, azonnal kapcsolja ki azt.
Az akkumulátorokat soha ne vegye ki csupasz kézzel, mert megégetheti a kezét, 
vagy tűz üthet ki.
Soha ne tartsa, illetve használja a fényképezőgépet nedves kézzel.
Ne tegye a fényképezőgépet olyan helyre, ahol az rendkívül magas 
hőmérsékletnek lehet kitéve,
mivel ezáltal károsodhatnak az alkatrészek, és a fényképezőgép akár ki is 
gyulladhat. Ne használja a töltőt, ha le van takarva (pl. takaróval). Ezáltal azok 
túlmelegedhetnek, és így tüzet okozhatnak.
Használja elővigyázatossággal a fényképezőgépet, hogy elkerülje 
a kisebb égési sérüléseket.
A fémalkatrészeket tartalmazó, túlmelegedett fényképezőgép kisebb égési 
sérülést okozhat. Kérjük, vegye fi gyelembe a következőket:
Hosszú ideig tartó használat után a fényképezőgép felforrósodik. 
A felforrósodott fényképezőgép érintése kisebb égési sérülést okozhat.
Ha a fényképezőgép rendkívül alacsony hőmérsékletnek van kitéve, akkor 
a burkolat hőmérséklete alacsonyabb lehet a környezet hőmérsékleténél. 
12_Basic_d4390-96_hu.indd   72
12_Basic_d4390-96_hu.indd   72
2008/10/29   20:19:04
2008/10/29   20:19:04