Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
80 LT
● Dėkojame, kad pirkote skaitmeninį fotoaparatą „Olympus“. Prieš pradėdami jį naudoti, atidžiai perskaitykite 
šią instrukciją, kad galėtumėte geriau išnaudoti jo galimybes ir užtikrintumėte ilgesnį veikimo laiką. Laikykite 
šią instrukciją saugioje vietoje, kad vėliau galėtumėte ja pasinaudoti.
● Prieš darant svarbias nuotraukas, rekomenduojame padaryti keletą bandomųjų kadrų, kad geriau 
susipažintumėte su fotoaparatu.
●  Kadangi gaminys yra tobulinamas, „Olympus“ pasilieka teisę atnaujinti arba keisti šioje instrukcijoje esančią 
informaciją.
● Šiame vadove pateiktos ekrano ir fotoaparato iliustracijos buvo parengtos kūrimo etapu ir gali skirtis nuo 
esamo gaminio. Jeigu nenurodyta kitaip, iliustracijų paaiškinimai taikytini modeliams FE-5010/X-915.
Kartu su fotoaparatu, kurį nusipirkote, pateikiamas kompaktinis diskas su naudojimo instrukcija. Detali 
informacija apie funkcijas pateikiama naudojimo instrukcijoje. Kad galėtumėte peržiūrėti naudojimo 
instrukciją, reikalinga „Adobe Reader“ programa. 
Fotoaparato paruošimas
Baterijos krovimas
  Priklausomai nuo vietovės, kurioje įsigijote 
fotoaparatą, su juo gali būti pateikiamas skirtingas 
baterijų kroviklis (su kintamosios įtampos kabeliu 
arba kištukinis). Jeigu naudojate kištukinį baterijų 
kroviklį, jį tiesiogiai įjunkite į elektros tinklo lizdą.
Pavyzdys: baterijų kroviklis su 
kintamosios įtampos kabeliu.
1
2
3
Kintamosios 
srovės tinklo 
lizdas
AC (kintamosios 
srovės) kabelis
  Ličio jonų baterija
Baterijos kroviklis
Įkrovimo indikatorius
Šviečia: kraunama
Nešviečia: įkrauta
  Fotoaparatas parduodamas su ne iki galo įkrauta 
baterija. Prieš naudodamiesi fotoaparatu, kraukite 
bateriją, kol užges krovimo indikatorius (maždaug 
2 val.).
 Jei nešviečia arba blyksi krovimo indikatorius, 
vadinasi, gali būti netinkamai įdėta baterija ar 
sugedęs kroviklis arba baterija.
Baterijos ir „xD-Picture Card™“ 
(atskirai įsigyjamos) dėjimas į 
fotoaparatą
  Į fotoaparatą galima dėti tik „xD-Picture Card“ 
korteles arba „microSD“ adapterį.
2
Baterijos fi ksavimo mygtukas
  Įdėkite bateriją ▼ pažymėta puse pirmyn, C 
žymomis link baterijos fi ksavimo mygtuko.
Baterija sugadintu paviršiumi (subraižyta ar pan.) gali 
kaisti arba sprogti 
  Dėdami bateriją pastumkite baterijos fi ksavimo 
mygtuką rodyklės kryptimi.
 Kad išimtumėte bateriją, pastumkite baterijos 
fi
 ksavimo mygtuką rodyklės kryptimi ir išimkite 
bateriją.
  Prieš atidarydami baterijos / kortelės skyrelio dangtelį 
išjunkite fotoaparatą.
3
Įranta
Kontaktinis plotas
 Kortelę tiesiai kiškite, kol ji spragtelėjusi užsifi ksuos.
 Nelieskite kontaktų srities.
4
1
2
1
2
1
Baterijų skyrelio/ 
kortelės skyrelio 
dangtelis
Baterijų/kortelės 
skyrelio 
fi
 ksatorius
14_Basic_d4390-96_lt.indd   80
14_Basic_d4390-96_lt.indd   80
2008/10/29   20:25:41
2008/10/29   20:25:41