Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
82 LT
Nuotraukų trynimas peržiūros metu 
(po vieną)
1
  Pasirodžius trintinai nuotraukai, 
spustelėkite mygtuką 
D.
ERASE
ERASE
OK
IN
N O
N O
YES
SET
CANCEL
MENU
2
 Spustelėdami mygtuką k pasirinkite 
[YES] ir spustelėkite mygtuką B.
Fotografavimo režimų 
naudojimas
 Kiekvieną kartą spustelėjus mygtuką 
K, 
fotografavimo režimai perjungiami šia eilės 
tvarka: P, G, 
s, n. Įjungus bet kurį kitą 
režimą, dauguma 
s režimų funkcijų nustatymų 
bus pakeisti atitinkamo režimo numatytaisiais 
nustatymais.
Fotografavimo sąlygas geriausiai 
atitinkančio režimo pasirinkimas 
(s režimas)
1
 Keletą kartų spustelėdami mygtuką 
K
nustatykite 
s.
2
 Mygtukais kl pasirinkite reikiamą 
fotografavimo sąlygas geriausiai 
atitinkantį režimą ir spustelėkite mygtuką 
B
.
Fotografavimas pagal automatinius 
nustatymus (G režimas)
Pagal fotografuojamą vaizdą optimalus 
fotografavimo režimas automatiškai parenkamas 
iš šių režimų: [PORTRAIT]/[LANDSCAPE]/
[NIGHT+PORTRAIT]/[SPORT]/[MACRO]. 
Tai visiškai automatinis režimas, leidžiantis vartotojui 
daryti pagal fotografavimo sąlygas geriausias 
nuotraukas vien spustelint užrakto mygtuką. G  
režimu negalima keisti fotografavimo nuostatų.
1
 Keletą kartų spustelėdami mygtuką  
K
nustatykite G.
Fotografavimo funkcijų 
naudojimas
Transfokatoriaus naudojimas
Transfokavimo mygtukais keičiamas fotografavimo 
kampas.
Spaudžiant tolinimo  
mygtuką (W)
Spaudžiant artinimo 
(T) mygtuką
12
M
P
4
IN
N
ORM
12
M
P
4
IN
N
ORM
Transfokatoriaus juostelė
  Optinis transfokavimas 5x, skaitmeninis 
transfokavimas 4x.
Blykstės naudojimas
Blykstės funkcijas galima pasirinkti pagal 
fotografavimo sąlygas.
1
 Spustelėkite mygtuką 
#.
2
 Mygtukais mn pasirinkite ir, spustelėdami 
mygtuką B, patvirtinkite reikiamą 
nustatymą.
Parinktis
Aprašymas
FLASH AUTO
Esant silpnam arba foniniam 
apšvietimui, blykstė suveikia 
automatiškai.
REDEYE
Pasirodo išankstiniai blyksniai, skirti 
sumažinti raudonų akių efektui 
nuotraukose.
FILL IN
Blykstė veikia nepriklausomai 
nuo esamo apšvietimo.
FLASH OFF
Nesuveikia blykstė.
Vaizdo šviesumo nustatymas 
(ekspozicijos kompensavimas)
Pagal fotografavimo režimą (išskyrus G) 
fotoaparato nustatomas standartinis šviesumas 
(tinkama ekspozicija) gali būti pagal poreikį 
keičiamas (vaizdas šviesinamas arba tamsinamas).
1
 Spustelėkite mygtuką F.
2
 Mygtukais klmn pasirinkite reikiamą 
šviesumą ir spustelėkite mygtuką B.
14_Basic_d4390-96_lt.indd   82
14_Basic_d4390-96_lt.indd   82
2008/10/29   20:25:43
2008/10/29   20:25:43