Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
83
LT
Fotografavimas iš arti 
( makrofotografavimas)
Naudodamiesi šia funkcija, galite fokusuoti 
ir fotografuoti labai arti esančius objektus.
1
 Spustelėkite mygtuką 
&.
2
 Mygtukais mn pasirinkite ir, spustelėdami 
mygtuką B, patvirtinkite reikiamą 
nustatymą.
Parinktis
Aprašymas
OFF
Makrorežimas išjungtas.
MACRO
Galima fotografuoti mažiausiai 10 cm
*1
 
(60 cm
*2
) atstumu esančius objektus.
 SUPER 
MACRO
*3
Galima fotografuoti mažiausiai 3 cm 
atstumu esančius objektus.
*1
 Transfokatoriumi nustačius didžiausią kampą (W).
*2
 Transfokatoriumi nustačius mažiausią kampą (T).
*3
  Automatiškai nustatomas transfokatorius.
 Laikmačio naudojimas
Iki galo nuspaudus užrakto mygtuką, netrukus 
fotografuojama.
1
 Spustelėkite mygtuką 
Y.
2
 Mygtukais kl pasirinkite ir, 
spustelėdami mygtuką B nustatykite 
reikiamą nuostatą.
Parinktis
Aprašymas
OFF
Laikmatis išjungtas.
ON
Laikmačio lemputė šviečia apytikriai 10 
sekundžių, po to ji maždaug 2 sekundes 
blyksi, tada nufotografuojama nuotrauka.
 Nufotografavus laikmačio režimas automatiškai 
išjungiamas.
Kaip išjungti pradėjusį veikti laikmatį?
Dar kartą spustelėkite mygtuką 
Y.
Spausdinimas
Nuotraukų spausdinimas naudojant 
standartines spausdintuvo 
nuostatas [EASY PRINT]
1
  Nustatykite, kad spausdintina nuotrauka 
būtų rodoma ekrane.
 Galima pradėti spausdinti ir tada, kai fotoaparatas 
išjungtas. Atlikę 2-ą etapą, mygtukais kl 
pasirinkite [EASY PRINT] ir spustelėkite mygtuką B. 
Mygtukais mn pasirinkite nuotrauką ir pereikite prie 
3-io etapo.
2
  Įjunkite ir prie fotoaparato prijunkite 
spausdintuvą.
USB laidas (pateikiamas)
Daugiafunkcė jungtis
OK
PC / CUSTOM PRINT
EASY PRINT START
n
 mygtukas
3
 Spustelėdami n mygtuką, pradėkite 
spausdinti.
4
 Norėdami spausdinti kitą nuotrauką, 
mygtukais mn pasirinkite nuotrauką ir 
spustelėkite mygtuką 
B.
„OLYMPUS Master 2“ 
naudojimas
Reikalavimai sistemai ir „OLYMPUS 
Master 2“ diegimas
Pagal pateikiamo diegimo žinyno nurodymus įdiekite 
programą „OLYMPUS Master 2“.
Fotoaparato jungimas prie 
kompiuterio
1
  Patikrinkite, ar fotoaparatas išjungtas.
Ekranas išjungtas.
Objektyvas įtrauktas.
2
 Prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio.
Fotoaparatas automatiškai įsijungia.
EASY PRINT
USB
SET
OK
EXIT
CUSTOM PRINT
PC
 USB laidas (pateikiamas)
Daugiafunkcė 
jungtis
14_Basic_d4390-96_lt.indd   83
14_Basic_d4390-96_lt.indd   83
2008/10/29   20:25:44
2008/10/29   20:25:44