Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
86 LV
● Pateicamies, ka iegādājāties tieši Olympus digitālo fotokameru. Pirms uzsākat jaunās fotokameras 
lietošanu, iesakām rūpīgi izlasīt šos norādījumus, lai iemācītos ar to pareizi rīkoties un nodrošinātu ilgstošu 
lietošanu. Uzglabājiet šo lietošanas rokasgrāmatu viegli pieejamā vietā, jo tā jums var noderēt arī turpmāk.
● Pirms  svarīgu uzņēmumu izdarīšanas ieteicams veikt izmēģinājuma fotografēšanu, lai iepazītos ar 
fotokameras darbību.
● Lai varētu turpināt uzlabot savu izstrādājumu kvalitāti, Olympus saglabā tiesības atjaunināt vai izmainīt 
šajā rokasgrāmatā iekļauto informāciju.
● Šajā rokasgrāmatā parādītie ekrāna un fotokameras attēli tika uzņemti izstrādes stadijā un var atšķirties 
no reālā izstrādājuma. Ja nav norādīts citādi, skaidrojums par šiem attēliem ir sniegts FE-5010/X-915 
lietošanas rokasgrāmatā.
Jūs esat iegādājies kameru kopā ar CD-ROM lietošanas rokasgrāmatu. Sīkāku informāciju par dažādām 
iespējām meklējiet lietošanas rokasgrāmatā. Lai lasītu lietošanas rokasgrāmatu, nepieciešams Adobe 
Reader.
Fotokameras sagatavošana
Akumulatora uzlādēšana
 Komplektācijā iekļautais akumulatora lādētājs 
(maiņstrāvas kabeļa tips vai spraudņa tips) atšķiras 
atkarībā no reģionā, kurā iegādājāties kameru. 
Ja esat saņēmis spraudņa tipa akumulatora lādētāju, 
pievienojiet to tieši maiņstrāvas izejā.
Piemērs: maiņstrāvas kabeļa tipa 
akumulatora lādētājs
1
2
3
Maiņstrāvas 
kontaktligzda
Maiņstrāvas kabelis
 Litija jonu akumulators
Akumulatora lādētājs
Uzlādes indikators
Deg: uzlāde
Nedeg: uzlāde pabeigta
 Akumulatoru pārdod daļēji uzlādētu. Pirms lietošanas 
noteikti uzlādējiet akumulatoru, līdz uzlādes 
indikators nodziest (aptuveni 5 stundas).
 Ja lādētāja indikatora lampiņa nedeg vai mirgo, 
iespējams akumulators nav ievietots pareizi, vai arī 
akumulators vai lādētājs ir bojāts.
Akumulatora un xD-Picture Card™ 
(iespējams iegādāties atsevišķi) 
ievietošana fotokamerā
  Fotokamerā neievietojiet neko citu, kā tikai xD-Picture 
atmiņas karti vai microSD palīgierīci.
1
2
1
Akumulatora/
atmiņas kartes 
nodalījuma vāciņš
Akumulatora/
atmiņas kartes 
nodalījuma 
slēdzis
2
Akumulatora fi ksācijas poga
  Ievietojiet akumulatoru, ar ▼ apzīmējuma pusi 
pa priekšu, lai C apzīmējumi būtu vērsti pret 
akumulatora fi ksācijas pogu.
Akumulatora ārējie bojājumi (skrāpējumi utt.) var 
izraisīt aizdegšanos vai sprādzienu. 
  Ievietojiet akumulatoru, spiežot akumulatora 
fi
 ksācijas pogu bultiņas virzienā.
  Piespiediet akumulatora fi ksācijas pogu bultiņas virzienā, 
lai to atbrīvotu, un pēc tam izņemiet akumulatoru.
  Pirms atverat bateriju nodalījumu, izslēdziet fotokameru.
3
Ierobojums
Kontakta virsma
 Ievietojiet atmiņas karti taisni, līdz tā ar klikšķi iegulst 
vietā.
  Tieši neaizskariet kontaktu virsmu.
4
1
2
15_Basic_d4390-96_lv.indd   86
15_Basic_d4390-96_lv.indd   86
2008/10/29   20:28:30
2008/10/29   20:28:30