Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
87
LV
Datuma un laika iestatīšana
Šeit iestatītais datums un laiks tiek ievietots attēlu 
failu nosaukumos, datuma izdrukās un citos datos.
1
 Nospiediet taustiņu n, lai ieslēgtu 
fotokameru.
Ja datums un laiks nav iestatīts, parādās datuma 
un laika iestatīšanas ekrāns.
X
Y
M
Y M D
D
TIME
----
-- -- -- --
MENU
CANCEL
Datuma un laika iestatīšanas ekrāns
2
 Izmantojiet kl, lai izvēlētos gada 
iestatījumam [Y].
3
 Nospiediet n, lai saglabātu šo iestatījumu 
gadam [Y].
4
  Tāpat arī 2. un 3. solī izmantojiet 
klmn
 un taustiņu B, lai iestatītu [M] 
(mēnesi), [D] (dienu) un [TIME] (stundas 
un minūtes) un [Y/M/D] (datuma secību).
 Ekrāna valodas nomaiņa
Izvēlņu un displejā redzamo kļūdu ziņojumu valodu ir 
iespējams izvēlēties.
1
 Nospiediet taustiņu 
m un 
nospiediet klmn, lai izvēlētos [E
(IESTATĪJUMI).
MENU
EXIT
SET
OK
SETUP
2
 Nospiediet taustiņu B.
3
 Izmantojiet kl, lai izvēlētos [W], 
un nospiediet taustiņu B.
4
 Izmantojiet klmn, lai izvēlētos savu 
valodu, un nospiediet taustiņu B.
 
5
 Nospiediet taustiņu 
m.
Fotografēšana, aplūkošana 
un dzēšana
Fotografēšana ar optimālo 
diafragmas atvēruma vērtību un 
eksponēšanas laiku (P režīms)
Šajā režīmā var izmantot fotografēšanu ar 
automātiskiem iestatījumiem, bet ir iespējams arī 
lietot plašu citu fotografēšanas izvēlnes funkciju 
klāstu, piemēram, ekspozīcijas kompensāciju, baltās 
krāsas balansu utt. pēc vajadzības.
1
 Nospiediet taustiņu n, lai ieslēgtu 
fotokameru.
 Ja P režīms displejā netiek atainots, nospiediet 
taustiņu vairākas reizes, lai izvēlētos to.
 Nospiediet taustiņu n, lai izslēgtu fotokameru.
2
  Turiet fotokameru un izveidojiet kadra 
kompozīciju.
3
 Nospiediet slēdzi līdz pusei, lai iestatītu 
asumu uz objektu.
Kad fotokamera veic fokusēšanu uz objektu, 
ekspozīcija ir fi ksēta (parādās eksponēšanas laiks 
un diafragmas atvērums) un AF mērķa atzīmes 
krāsa mainās uz zaļu.
Fotokamera nespēja veikt fokusēšanu, ja AF 
mērķa atzīme mirgo sarkanā krāsā. Mēģiniet 
veikt fokusēšanu vēlreiz.
1/400
F3.5
P
AF mērķa atzīme
Nospiešana līdz 
pusei
Eksponēšanas laiks
Diafragmas atvērums
4
 Lai izdarītu uzņēmumu, saudzīgi 
nospiediet slēdzi līdz galam uz leju, 
uzmanoties, lai neizkustinātu fotokameru.
Attēlu aplūkošana
1
 Nospiediet taustiņu 
q.
2
 Izmantojiet klmn, lai izvēlētos 
attēlu.
Parāda 10 kadrus 
pirms pašreizējā 
attēla
Tiek parādīts 
nākamais attēls
Tiek parādīts 
iepriekšējais attēls
Parāda 10 kadrus 
pēc pašreizējā 
attēla
15_Basic_d4390-96_lv.indd   87
15_Basic_d4390-96_lv.indd   87
2008/10/29   20:28:31
2008/10/29   20:28:31