Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
89
LV
Tuvplānu fotografēšana 
(makrofotografēšana)
Šī funkcija ļauj iestatīt fotokameras asumu un 
fotografēt tuvus objektus.
1
 Nospiediet taustiņu 
&.
2
 Izmantojiet mn, lai izvēlētos iestatījuma 
iespēju, un nospiediet taustiņu B, lai 
veiktu iestatīšanu.
Iespēja
Apraksts
IZSLĒGTS
Makrofotografēšanas režīms deaktivizēts.
MAKRO
Tas ļauj fotografēt pat 10 cm
*1
 (60 cm
*2
attālumā no fotografējamā objekta.
SUPER MAKRO (Super 
makro-fotografēšanas 
režīms)
*3
Tas dod iespēju fotografēt pat 3 cm 
attālumā no fotografējamā objekta.
*1
 Kad tālummaiņa ir visplatākajā pozīcijā (W).
*2
 Kad tālummaiņa ir tele-foto pozīcijā (T).
*3
  Tālummaiņas pozīcija tiek fi ksēta automātiski.
Automātiskā laika slēdža 
izmantošana
Pēc slēdža nospiešanas līdz galam fotoattēls tiek 
uzņemts ar īsu aizkavēšanos.
1
 Nospiediet taustiņu 
Y.
2
 Izmantojiet kl, lai izvēlētos vēlamo 
iestatījuma iespēju, un nospiediet 
taustiņu 
B, lai veiktu iestatīšanu.
Iespēja
Apraksts
IZSLĒGTS Automātiskā laika slēdzis ir deaktivizēts.
IESLĒGTS
Vispirms automātiskā laika slēdža 
indikators iedegas uz aptuveni 10 
sekundēm, pēc tam aptuveni 2 sekundes 
mirgo, un tad tiek izdarīts uzņēmums.
  Pēc viena uzņēmuma izdarīšanas automātiskā laika 
slēdža režīms tiek automātiski atcelts.
Lai atceltu automātiskā laika slēdža 
režīmu pēc tā ieslēgšanas
Nospiediet taustiņu 
Y atkārtoti.
Drukāšana
Attēlu drukāšana ar printera 
standarta iestatījumiem 
[ĒRTA DRUKĀŠANA]
1
 Displejā atveriet izdrukājamo attēlu.
 Drukāšanu var arī sākt, kad fotokamera ir izslēgta. 
Pēc 2. soļa izpildes izmantojiet kl, lai izvēlētos 
[ĒRTA DRUKĀŠANA], nospiediet taustiņu B. 
Izmantojiet mn, lai izvēlētos attēlu, un pārejiet uz 3. 
soli.
2
 Ieslēdziet printeri un pēc tam savienojiet 
to ar fotokameru.
USB kabelis (iekļauts komplektā)
Daudzfunkcionāla 
kontaktligzda
OK
PC / CUSTOM PRINT
EASY PRINT START
n
 taustiņš
3
 Nospiediet n taustiņu, lai sāktu 
drukāšanu.
4
  Lai izdrukātu citu attēlu, izmantojiet mn, lai 
izvēlētos attēlu, un nospiediet taustiņu B.
OLYMPUS Master 2 
izmantošana
Sistēmas prasības un OLYMPUS 
Master 2 instalēšana
Instalējiet „OLYMPUS Master 2“ programmatūru, 
izmantojot pievienotos instalēšanas padomus.
Fotokameras pieslēgšana datoram
1
  Pārliecinieties, vai fotokamera ir izslēgta.
Displejs ir izslēgts.
Objektīvs ir iebīdīts.
2
  Pievienojiet fotokameru datoram.
Fotokamera ieslēdzas automātiski.
EASY PRINT
USB
SET
OK
EXIT
CUSTOM PRINT
PC
USB kabelis (iekļauts komplektā)
Daudzfunkcionāla 
kontaktligzda

15_Basic_d4390-96_lv.indd   89
15_Basic_d4390-96_lv.indd   89
2008/10/29   20:28:33
2008/10/29   20:28:33