Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
92 NL
● Wij danken u voor de aanschaf van deze digitale Olympus-camera. Lees voordat u uw nieuwe camera gaat gebruiken 
deze handleiding aandachtig door om u van optimale prestaties en van een lange gebruiksduur van de camera te 
verzekeren. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats zodat u hem ook later nog eens kunt raadplegen.
● Voordat u belangrijke opnamen gaat maken, doet u er goed aan eerst enkele proefopnamen te maken 
teneinde u met uw camera vertrouwd te maken.
● In het belang van voortdurende verbeteringen van het product behoudt Olympus zich het recht voor de in 
deze handleiding gepubliceerde informatie bij te werken of aan te passen.
● De afbeeldingen van het scherm en de camera zijn tijdens de ontwikkeling van het toestel vervaardigd 
en kunnen op kleine punten afwijken van het toestel dat u in handen hebt. Tenzij anders vermeld geldt de 
uitleg bij deze illustraties voor de FE-5010/X-915.
Bij de camera die u heeft gekocht wordt een handleiding op CD-ROM geleverd. Raadpleeg de 
handleiding voor meer informatie over de verschillende functies. U dient over Adobe Reader te 
beschikken om de handleiding te kunnen lezen. 
De camera gereedmaken
Batterij laden
  De meegeleverde batterijlader (type met netsnoer 
of met rechtstreekse stekker) kan verschillen 
afhankelijk van de regio waar u de camera hebt 
gekocht. 
Als u een lader met rechtstreekse stekker hebt 
gekregen, steekt u deze rechtstreeks in een 
stopcontact.
Voorbeeld: batterijlader met netsnoer
1
2
3
Stopcontact
Lichtnetkabeltje
Lithium-ionbatterij
Batterijlader
Indicator voor laadtoestand
Aan: laden bezig
Uit: geladen
  Bij levering is de batterij gedeeltelijk opgeladen. 
Voor u de camera gebruikt, dient u de batterij op te 
laden tot de indicator voor de laadtoestand uitgaat 
(ongeveer 2 uur).
  Als het lampje van de ladingsindicatie niet oplicht of 
gaat knipperen, is het mogelijk dat de batterij niet 
correct is geplaatst of dat de batterijlader stuk is.
De batterij en de xD-Picture Card™ 
(afzonderlijk verkocht) in de 
camera plaatsen
  Steek niets anders dan een xD-Picture Card of de 
microSD-koppeling in de camera.
2
Vergrendelknopje voor batterij
  Plaats de batterij door de met ▼ gemarkeerde zijde 
eerst te plaatsen, waarbij de merktekens C naar het 
vergrendelknopje van de batterij gericht zijn.
Beschadigingen aan de buitenzijde van de batterij (krassen, 
enz.) kunnen warmte of een ontploffi ng veroorzaken. 
  Schuif het vergrendelknopje voor de batterij in de 
richting van de pijl om de batterij te plaatsen.
  Schuif het vergrendelknopje voor de batterij in de 
richting van de pijl om de batterij te ontgrendelen, en 
haal de batterij eruit.
  Schakel de camera uit voor u het klepje van het 
batterijcompartiment/het kaartje opent.
3
Inkeping
Contactvlak
  Steek het kaartje recht in de kaartsleuf totdat het op 
zijn plaats vastklikt.
  Raak de contactpunten niet direct aan.
1
2
1
Klepje van 
het batterij-
compartiment/het 
kaartje
Vergrendelknop 
van het batterij-
compartiment/
het kaartje
4
1
2
16_Basic_d4390-96_nl.indd   92
16_Basic_d4390-96_nl.indd   92
2008/10/29   20:31:00
2008/10/29   20:31:00