Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
94 NL
Beelden wissen tijdens afspelen 
(één beeld wissen)
1
  Druk op de knop 
D als het beeld dat moet 
worden gewist, wordt weergegeven.
ERASE
ERASE
OK
IN
N O
N O
YES
SET
CANCEL
MENU
2
 Druk op k om [YES] te selecteren en 
druk op de knop B.
Fotostanden gebruiken
  De fotostand verandert in de volgorde P, G, 
s, n telkens als de knop K wordt ingedrukt. 
Door naar om het even welke andere fotostand over 
te schakelen, keren de meeste instellingen in de 
standen 
s terug naar de standaardinstellingen 
van de respectieve fotostand.
De beste stand gebruiken om de 
scène te fotograferen (stand s)
1
  Druk enkele keren op de knop 
K om 
s in te stellen.
2
 Gebruik kl om de beste 
opnamestand voor de scène te selecteren 
en druk op de knop 
B.
Fotograferen met automatische 
instellingen (stand G)
Afhankelijk van de scène kiest de camera 
automatisch de optimale stand om te fotograferen uit 
[PORTRAIT]/[LANDSCAPE]/[NIGHT+PORTRAIT]/
[SPORT]/[MACRO]. Dit is een volautomatische stand 
waarin de gebruiker foto's kan nemen met de stand 
die het best geschikt is om de scène te fotograferen 
door gewoon de ontspanknop in te drukken. In de 
stand G kunnen geen foto-instellingen worden 
gewijzigd.
1
  Druk enkele keren op de knop 
K om de 
fotostand op G in te stellen.
Fotofuncties gebruiken
Gebruik van de zoomfunctie
Met de zoomknoppen kunt u het opnamebereik 
aanpassen.
Op de groothoekknop  
(W) drukken
Op de teleknop 
(T) drukken
12
M
P
4
IN
N
ORM
12
M
P
4
IN
N
ORM
Zoombalk
  Optische zoom: 5x, digitale zoom: 4x
Gebruik van de fl itser
De fl itserfuncties kunnen worden gekozen 
overeenkomstig de lichtomstandigheden.
1
  Druk op de knop 
#.
2
 Gebruik mn om de optie te selecteren en 
druk op de knop B om in te stellen.
Optie
Beschrijving
FLASH AUTO
Bij weinig licht of tegenlicht ontsteekt 
de fl itser automatisch.
REDEYE
Inleidende fl itsen worden gebruikt 
om rode ogen in uw foto's te 
voorkomen.
FILL IN
De fl itser ontsteekt altijd, ongeacht 
het beschikbare licht.
FLASH OFF
De fl itser ontsteekt niet.
Helderheid aanpassen 
(belichtingscorrectie)
De standaardhelderheid (juiste belichting) die 
door de camera wordt ingesteld op basis van de 
fotostand (behalve voor G) kan helderder of 
donkerder worden ingesteld om een bepaald effect 
te verkrijgen.
1
  Druk op de knop F.
2
 Gebruik klmn om de gewenste 
helderheid te selecteren, en druk op de 
knop 
B.
16_Basic_d4390-96_nl.indd   94
16_Basic_d4390-96_nl.indd   94
2008/10/29   20:31:02
2008/10/29   20:31:02