Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
95
NL
Close-up opnamen maken 
(stand Macro)
Met deze functie kan de camera scherpstellen op 
onderwerpen die zich zeer dichtbij bevinden.
1
  Druk op de knop 
&.
2
 Gebruik mn om de optie te selecteren en 
druk op de knop B om in te stellen.
Optie
Beschrijving
OFF
Stand Macro is gedeactiveerd.
MACRO
Hiermee kunt u fotograferen op een afstand 
van 10 cm
*1
 (60 cm
*2
) tot uw onderwerp.
SUPER 
MACRO
*3
Hiermee kunt u fotograferen op een afstand 
van 3 cm tot uw onderwerp.
*1
  Als de zoom in de uiterste groothoekstand staat (W).
*2
  Als de zoom in de uiterste telestand staat (T).
*3
  De zoom wordt automatisch vast ingesteld.
Gebruik van de zelfontspanner
Nadat de ontspanknop volledig werd ingedrukt, 
wordt de foto met een korte vertraging genomen.
1
  Druk op de knop 
Y.
2
 Gebruik kl om de gewenste optie te 
selecteren en druk op de knop B om in te 
stellen.
Optie
Beschrijving
OFF
De zelfontspanner is gedeactiveerd.
ON
De zelfontspanner-LED brandt eerst 
ongeveer 10 seconden continu, knippert dan 
ongeveer 2 seconden en daarna wordt de 
foto gemaakt.
  Na elke opname die met de zelfontspanner gemaakt 
wordt, wordt de stand Zelfontspanner automatisch 
uitgeschakeld.
De zelfontspanner annuleren nadat 
hij werd gestart.
Druk de 
Y-knop weer in.
Printen
Beelden printen met de 
standaardinstellingen van 
de printer [EASY PRINT]
1
  Geef het beeld dat u wenst te printen, 
weer op de monitor.
  Het printen kan ook worden gestart terwijl de camera 
uitgeschakeld is. Als u stap 2 heeft uitgevoerd, 
gebruikt u kl om [EASY PRINT] te selecteren, 
waarna u op de knop B drukt. Gebruik mn om een 
beeld te selecteren en ga dan verder met stap 3.
2
  Schakel de printer in en verbind 
de printer met de camera.
USB-kabel (meegeleverd)
Multiconnector
OK
PC / CUSTOM PRINT
EASY PRINT START
n
-knop
3
  Druk op de knop n om het printen 
te starten.
4
  Om een ander beeld te printen, gebruikt u 
mn
 om een beeld te selecteren, waarna u 
op de knop B drukt.
OLYMPUS Master 2 gebruiken
Systeemvereisten en installatie van 
OLYMPUS Master 2
Installeer de OLYMPUS Master 2 software aan de 
hand van de meegeleverde installatiegids.
Camera aansluiten op een computer
1
  Controleer of de camera uitgeschakeld is.
De monitor is uitgeschakeld.
De lens is ingeschoven.
2
  Camera aansluiten op een computer.
De camera wordt automatisch ingeschakeld.
EASY PRINT
USB
SET
OK
EXIT
CUSTOM PRINT
PC
USB-kabel (meegeleverd)
Multiconnector

16_Basic_d4390-96_nl.indd   95
16_Basic_d4390-96_nl.indd   95
2008/10/29   20:31:03
2008/10/29   20:31:03