Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
98 NO
● Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre 
det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du tar kameraet i bruk. Ta vare på 
bruksanvisningen for framtidig bruk.
● Før du går i gang med å ta viktige bilder, anbefaler vi deg å ta noen testbilder for å bli vant med bruken av 
kameraet.
● For stadig å kunne forbedre våre produkter forbeholder Olympus seg retten til å oppdatere eller modifi sere 
informasjonen i denne bruksanvisningen.
● Skjerm- og kameraillustrasjonene som er vist i bruksanvisningen ble laget mens produktet var under 
utvikling, og kan derfor avvike noe fra det faktiske produktet. Med mindre annet står oppgitt, er forklaringen 
om disse illustrasjonene gitt for FE-5010/X-915.
Instruksjonsmanualen på CD-ROM kommer sammen med kameraet du har kjøpt. Se 
instruksjonsmanualen for ytterligere informasjon om bruksfunksjonene. Adobe Reader kreves for å lese 
denne manualen.
Klargjøre kameraet
Lade batteriet
  Batteriladeren som følger med (strømkabel eller 
innstikkbar) varierer avhengig av området du kjøpte 
kameraet i. Hvis du har en innstikkbar batterilader, 
kan du koble den rett inn i stikkontakten.
Eksempel: batterilader med strømkabel
1
2
3
Stikkontakt
Strømkabel
Litium ion-batteri
Batterilader
Ladeindikator
På: Lader
Av: Ladet
  Batteriet er delvis oppladet ved levering. Du må 
derfor lade opp batteriet fullstendig til ladeindikatoren 
slukkes (etter ca. 2 timers ladning).
  Hvis ladeindikatoren ikke lyser opp eller den blinker, 
er ikke batteriet satt i på riktig måte eller batteriet 
eller laderen er ødelagt.
Sett inn batteriet og 
xD-Picture Card™ (selges separat) 
i kameraet
  Ikke sett inn noe annet enn et xD-Picture Card eller 
microSD-anordningen inn i kameraet.
1
2
1
Deksel til 
batterirom/
kortplass
Lås for 
batterirom/
kortplass
2
Batterilåsetapp
  Sett inn batteriet ved å sette inn retningen merket 
med ▼ først, med C-merket mot batterilåsetappen.
Skade på utsiden av batteriet (riper, osv.) kan 
produsere varme eller føre til en eksplosjon.  
  Skyv batterilåsetappen i pilretningen for å sette i 
batteriet.
  Skyv batterilåsetappen i pilretningen for å låse opp, 
og ta deretter ut batteriet.
  Slå av kameraet før du åpner dekselet til 
batterirommet/kortplassen.
3
Hakk
Kontaktområde
  Skyv kortet rett inn til det smekker på plass.
  Ikke ta direkte på kontaktområdet.
4
1
2
17_Basic_d4390-96_no.indd   98
17_Basic_d4390-96_no.indd   98
2008/10/29   20:31:52
2008/10/29   20:31:52