Olympus FE-5010 Introduction Manual (en, fr, es, de, bg, cs, da, et, fi, el, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sv, sl, sk, tr, uk)

Download
99
NO
Stille inn dato og klokkeslett
Dato og klokkeslett som stilles inn her lagres til 
bildefi lnavn, datautskrifter og annen data.
1
 Trykk på n-knappen for å slå på 
kameraet.
Dato og klokkeslett-innstillingsskjermen vises når 
dato og klokkeslett ikke er stilt inn.
X
Y
M
Y M D
D
TIME
----
-- -- -- --
MENU
CANCEL
Dato og klokkeslett-innstillingsskjerm
2
 Bruk kl til å velge året for [Y].
3
 Trykk på n for å lagre innstillingen for [Y].
4
  Samme som i trinn 2 og 3, bruk 
klmn
 og B-knappen til å stille inn 
[M] (måned), [D] (dag) og [TIME] (time og 
minutter), og [Y/M/D] (datorekkefølge).
 Endre skjermspråket
Du kan tilpasse språket for menyen og 
feilmeldingene som vises på skjermen.
1
 Trykk på 
m-knappen, og trykk på 
klmn
 for å velge [E] (SETUP).
MENU
EXIT
SET
OK
SETUP
2
 Trykk på B-knappen.
3
 Bruk kl til å velge [W] og trykk 
på B-knappen.
4
 Bruk klmn til å velge språket ditt og 
trykk på B-knappen.
 
5
 Trykk på 
m-knappen.
Opptak, avspilling og 
sletting
Opptak med optimal blenderverdi 
og lukkerhastighet (P-modus)
I denne modusen er automatisk kameraopptak 
aktivert samtidig som du kan tilpasse en 
rekke andre opptaksmenyfunksjoner som 
eksponeringskompensasjon, hvitbalanse 
og så videre.
1
 Trykk på n-knappen for å slå på 
kameraet. 
 Hvis P-modusen ikke vises, trykk fl ere ganger på 
K-knappen for å velge den.
 Trykk på n-knappen igjen for å slå 
av kameraet.
2
  Hold kameraet og komponer bildet.
3
  Trykk utløserknappen halvveis ned for å 
fokusere på motivet.
Mens kameraet fokuserer på motivet, låses 
eksponeringen (lukkerhastighet og blenderverdi 
vises) og AF-søkefeltet blir grønt.
Kameraet kunne ikke fokusere hvis AF-søkefeltet 
blinker rødt. Fokuser på nytt.
1/400
F3.5
P
AF-søkefelt
Trykk halvt ned
Lukkerhastighet
Blenderverdi
4
  Trykk utløserknappen forsiktig helt ned 
for å ta bildet. Vær forsiktig så du ikke 
rister kameraet.
Visning av bilder
1
 Trykk på 
q-knappen.
2
 Bruk klmn for å velge et bilde.
Viser 10 bilder før 
det aktuelle bildet
Viser neste bilde
Viser forrige bilde
Viser 10 bilder 
etter det aktuelle 
bildet
17_Basic_d4390-96_no.indd   99
17_Basic_d4390-96_no.indd   99
2008/10/29   20:31:53
2008/10/29   20:31:53