Fujifilm FinePix S3900 /S4000 / S4000A Owner's Manual (pl)

Download
DIGITAL CAMERA
FINEPIX 
Seria S4000/S4000A/S3900
Seria S3400/S3300/S3200
Podręcznik użytkownika
Dziękujemy za zakup tego produktu. 
W niniejszym podręczniku opisano spo-
sób używania aparatu cyfrowego serii 
FUJIFILM FinePix S4000/S4000A/S3900, 
serii S3400/S3300/S3200 oraz dołączo-
nego oprogramowania. Przed rozpoczę-
ciem użytkowania aparatu dokładnie i ze 
zrozumieniem przeczytaj podręcznik.
Aby uzyskać informacje o produktach pokrewnych, 
odwiedź naszą witrynę internetową znajdującą się pod adresem
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html
Przed rozpoczęciem
Pierwsze kroki
Podstawy fotografowania 
i odtwarzania
Więcej o fotografowaniu
Więcej o odtwarzaniu
Filmy
Połączenia
Menu
Uwagi techniczne
Rozwiązywanie problemów
Załącznik
BL01268-E00
PL