Fujifilm FUJIFILM X-A1 Owner's Manual (pl)

Download
DIGITAL CAMERA
X-A1
Podręcznik użytkownika
Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym 
podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego 
FUJIFILM X-A1 i instalować dołączone do niego opro-
gramowanie. Przed rozpoczęciem użytkowania aparatu 
należy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać jego 
treść.
Aby uzyskać informacje o produktach pokrewnych, odwiedź naszą witrynę internetową, 
znajdującą się pod adresem
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html
Przed rozpoczęciem
Pierwsze kroki
Podstawy fotografowania 
i odtwarzania
Podstawy nagrywania 
i odtwarzania fi lmów
Przycisk Q (szybkie menu)
Więcej o fotografowaniu i 
odtwarzaniu
Menu
Połączenia
Uwagi techniczne
Rozwiązywanie problemów
PL
BL03913-100
Załącznik