Fujifilm FUJIFILM X-T1 New Features Guide[Ver.5.00] Owner's Manual (nl)

Download
DIGITAL CAMERA
X-T1
Nieuwe Functies
Versie 5.00
Functies die zijn toegevoegd of gewijzigd als gevolg van fi rmware-updates kun-
nen mogelijk niet langer overeenkomen met de beschrijvingen in de documenta-
tie die is meegeleverd met dit product. Bezoek onze website voor informatie over 
de beschikbare updates voor verschillende producten:
 http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html
NL
BL00004890-B00