Fujifilm FUJIFILM X-T1 New Features Guide[Ver.5.00] Owner's Manual (pl)

Download
PL-7
POLSKI
Zmiany i dodatki
Fotografowanie z lampą błyskową
Fotografowanie z lampą błyskową
X-T1 Podręcznik użytkownika
P 36, 37
Konfi guracja lampy błyskowej uległa zmianie.
  1
  Zdejmij pokrywę stopki i wsuwaj lampę błyskową 
na stopkę zgodnie z ilustracją, do czasu aż wskoczy 
na miejsce.
  2
  Podnieś lampę błyskową.
  3
 Wybierz 
USTAWIANIE FUNKCJI LAMPY w menu 
fotografowania, aby wyświetlić opcje dla dołączo-
nej lampy błyskowej.
 
Q Jeśli lampa błyskowa nie jest podniesiona, 
ustawienia zostaną dostosowane do urządzenia 
podłączonego przez Synchronizuj terminal (PL-8).
  4
  Wyróżniaj pozycje przy pomo-
cy wybieraka i obracaj tylnym 
pokrętłem sterowania, aby je 
zmieniać.
TRYB
DOSTARCZONA LAMPA
DOPASUJ
ZAKOŃCZ
  5
 Naciśnij DISP/BACK, aby zatwierdzić zmiany.
 
Q W zależności od odległości od fotografowanego 
obiektu, niektóre obiektywy mogą rzucać cień na 
zdjęciach robionych przy użyciu lampy błyskowej.
 
Q Lampa błyskowa nie będzie emitować błysku w 
połączeniu z niektórymi ustawieniami, na przykład 
wtedy, gdy używana jest migawka elektroniczna.
 
Q Wybierz czas otwarcia migawki dłuższy niż 
180X 
podczas używania lampy błyskowej w trybie ekspo-
zycji S (automatyka z preselekcją czasu otwarcia 
migawki AE) lub ręcznej (M).
 
R W trybie TTL lampa błyskowa może wyemitować 
błysk kilka razy wraz z każdym zdjęciem. Nie poru-
szaj aparatem, dopóki fotografowanie nie zostanie 
zakończone.