Fujifilm FUJIFILM X-T1 New Features Guide[Ver.5.00] Owner's Manual (pl)

Download
PL-8
POLSKI
Zmiany i dodatki
Ustawianie Funkcji Lampy
Ustawianie Funkcji Lampy
X-T1 Podręcznik użytkownika
P 81
Opcja 
USTAWIANIE FUNKCJI LAMPY została dodana 
do menu fotografowania.
USTAWIANIE FUNKCJI LAMPY
USTAWIANIE FUNKCJI LAMPY
Wybierz tryb sterowania lampą błyskową, tryb lampy 
błyskowej lub tryb synchronizacji albo dostosuj moc 
błysku. Dostępne opcje różnią się w zależności od 
lampy błyskowej.
Opcja
Opcja
Opis
Opis
SYNCHRONI-
SYNCHRONI-
ZUJ TERMINAL
ZUJ TERMINAL
Ta opcja jest dostępna dla lamp podłączonych przez 
złącze synchronizacyjne oraz lamp innych produ-
centów i innych lamp korzystających tylko ze styku 
X na gorącej stopce. Jest wyświetlana także wtedy, 
gdy lampa błyskowa nie jest podłączona (PL-8).
DOSTARCZONA 
DOSTARCZONA 
LAMPA
LAMPA
Ta opcja jest wyświetlana, gdy dołączona do 
zestawu lampa EF-X8 jest zamontowana na 
gorącej stopce i podniesiona (PL-9).
LAMPA 
LAMPA 
MONTOWANA 
MONTOWANA 
NA STOPKĘ
NA STOPKĘ
Ta opcja jest wyświetlana, gdy opcjonalna lampa 
błyskowa jest zamontowana na gorącej stopce 
i włączona (PL-10).
GŁÓWNY
GŁÓWNY
(OPTYCZNY)
(OPTYCZNY)
Ta opcja jest wyświetlana, jeśli opcjonalna lampa 
błyskowa pełniąca funkcję głównej lampy do 
optycznego bezprzewodowego zdalnego 
sterowania błyskiem FUJIFILM jest podłączona 
i włączona (PL-11).
 
R
SYNCHRONIZUJ TERMINAL będzie wyświetlane rów-
nież wtedy, gdy lampa błyskowa jest podłączona, ale nie 
podniesiona.
 
SYNCHRONIZUJ TERMINAL
Następujące opcje są do-
stępne, gdy lampa błyskowa 
jest podłączona przez złącze 
synchronizacyjne.
TRYB
SYNCHRONIZUJ TERMINAL
DOPASUJ
ZAKOŃCZ
Tryb sterowania błyskiem
: Można wybierać spośród następują-
cych opcji.
•  M: Sygnał wyzwalający jest przesyłany przez złącze synchro-
nizacyjne i gorącą stopkę w momencie zrobienia zdjęcia. 
Wybierz czas otwarcia migawki dłuższy od czasu synchro-
nizacji (1/180 s); wymagane mogą być nawet dłuższe czasy 
otwarcia, jeśli lampa stosuje długie emisje błysku lub ma 
długi czas reakcji.
•  OFF: Złącze synchronizacyjne i gorąca stopka nie przesyłają 
sygnału wyzwalającego.
Synchronizacja
: Wybierz, czy lampa ma emitować błysk 
zaraz po otwarciu migawki (1-SZA KURTYNA), czy zaraz po jej 
zamknięciu (2-GA KURTYNA). Ustawienie 1-SZA KURTYNA jest 
zalecane w większości sytuacji.
  Złącze synchronizacyjne 
 Złącze synchronizacyjne 
Używaj złącza synchronizacyjnego 
Używaj złącza synchronizacyjnego 
do podłączania lamp błyskowych 
do podłączania lamp błyskowych 
wymagających użycia kabla synchro-
wymagających użycia kabla synchro-
nizacyjnego.
nizacyjnego.