Fujifilm FUJIFILM X-T1 New Features Guide[Ver.5.00] Owner's Manual (pl)

Download
PL-9
POLSKI
Zmiany i dodatki
 
DOSTARCZONA LAMPA
Następujące opcje są do-
stępne w połączeniu z dołą-
czoną do zestawu montowa-
ną na gorącej stopce lampą 
błyskową EF-X8.
TRYB
DOSTARCZONA LAMPA
DOPASUJ
ZAKOŃCZ
Tryb sterowania błyskiem
: Można wybierać spośród następu-
jących opcji.
•  TTL: Tryb TTL. Dostosuj kompensację błysku lampy (
B
i wybierz tryb lampy błyskowej (
C
).
•  M: Lampa błyskowa emituje błysk z wybraną mocą (
B
), 
niezależnie od jasności obiektu lub ustawień aparatu. 
Moc jest wyrażona jako ułamek pełnej mocy, od 1/1 do 
1/64. Uzyskanie oczekiwanych rezultatów może być nie-
możliwe przy niskich wartościach, jeśli przekraczają one 
limity układu sterowania błyskiem. Zrób zdjęcie próbne 
i sprawdź rezultat.
•  COMMANDER: Wybierz to ustawienie, jeśli lampa błyskowa 
jest wykorzystywana do sterowania zdalnymi synchroni-
zowanymi lampami błyskowymi, na przykład jako część 
studyjnego sytemu lamp błyskowych.
•  OFF: Lampa błyskowa nie emituje błysku. Lampy 
błyskowe podłączone przez złącze synchronizacyjne 
nadal będą emitować błysk w momencie wyzwolenia 
migawki, ale można je wyłączyć, składając lampę EF-X8 
i wyłączając je w menu ustawień lampy błyskowej.
Kompensacja/moc błysku
: Dostosuj moc lampy błyskowej. 
Dostępne opcje różnią się w zależności od wybranego 
trybu sterowania błyskiem (
A
).
Tryb lampy błyskowej (TTL)
: Wybierz tryb lampy błyskowej do 
sterowania błyskiem TTL.
•  BŁYSK AUTO: Lampa błyskowa emituje błysk tylko w razie 
potrzeby, a poziom mocy błysku jest dostosowywany 
do jasności fotografowanego obiektu. Jeśli po naciśnię-
ciu spustu migawki do połowy na wyświetlaczu jest 
widoczna ikona 
p, podczas fotografowania uruchomi 
się lampa błyskowa.
•  STANDARD: Lampa błyskowa emituje błysk przy każdym 
zdjęciu, jeśli to możliwe. Poziom mocy błysku jest 
dostosowywany do jasności obiektu. Lampa błyskowa 
nie wyemituje błysku, jeśli w momencie wyzwolenia 
migawki nie będzie całkowicie naładowana.
•  WOLNA SYNCHRONIZACJA: Połącz błysk z długimi czasami 
otwarcia migawki podczas wykonywania portretów 
osób na tle nocnej scenerii. Lampa błyskowa nie wyemi-
tuje błysku, jeśli w momencie wyzwolenia migawki nie 
będzie całkowicie naładowana.
Synchronizacja: 
Wybierz, czy lampa ma emitować błysk 
zaraz po otwarciu migawki (1-SZA KURTYNA), czy zaraz po 
jej zamknięciu (2-GA KURTYNA). Ustawienie 1-SZA KURTYNA 
jest zalecane w większości sytuacji.