Fujifilm FUJIFILM X-T1 New Features Guide[Ver.5.00] Owner's Manual (pl)

Download
PL-14
POLSKI
Zmiany i dodatki
Inne Ustawienia Lampy
Inne Ustawienia Lampy
X-T1 Podręcznik użytkownika
P 81
Element 
INNE USTAWIENIA LAMPY, zawierający opcje wymienione poniżej, został dodany do menu fotografo-
wania.
USUWANIE CZRW OCZU
USUWANIE CZRW OCZU
Usuń efekt czerwonych oczu spowodowany przez 
lampę błyskową.
Opcja
Opcja
Opis
Opis
BŁYSK+USU-
BŁYSK+USU-
WANIE
WANIE
Wstępny błysk w celu redukcji efektu czerwo-
nych oczu jest łączony z cyfrowym usuwaniem 
efektu czerwonych oczu.
BŁYSK
BŁYSK
Tylko redukcja efektu czerwonych oczu za 
pomocą lampy błyskowej.
USUWANIE
USUWANIE
Tylko cyfrowe usuwanie efektu czerwonych 
oczu.
WYŁ.
WYŁ.
Redukcja efektu czerwonych oczu z użyciem 
lampy i cyfrowe usuwanie efektu czerwonych 
oczu są wyłączone.
 
R Redukcja efektu czerwonych oczu przez lampę błyskową 
jest niedostępna w trybie sterowania błyskiem TTL, lub 
gdy włączona jest blokada TTL. Cyfrowa redukcja efektu 
czerwonych oczu jest wykonywana tylko w przypadku 
wykrycia twarzy i nie jest dostępna w połączeniu ze 
zdjęciami RAW.
USTAWIENIA LAMPY LED
USTAWIENIA LAMPY LED
Wybierz, czy podczas fotografowania chcesz korzystać 
z lampy LED do fi lmowania wbudowanej w lampę 
błyskową (jeśli jest dostępna) w roli lampy doświetlają-
cej, czy z diody wspomagającej AF.
Opcja
Opcja
Rola światła LED do fi lmowania w fotografi i
Rola światła LED do fi lmowania w fotografi i
ODBIJANIE ŚWIATŁA
ODBIJANIE ŚWIATŁA
Odbijanie światła
WSPOMAGANIE AF
WSPOMAGANIE AF
Dioda wspomagająca AF
WSPOM. AF + ODB. 
WSPOM. AF + ODB. 
ŚWIAT.
ŚWIAT.
Dioda wspomagająca AF i światło odbite
WYŁ.
WYŁ.
Brak
 
R Dostęp do tej opcji można również uzyskać poprzez 
menu ustawień lampy błyskowej.