Fujifilm FUJIFILM X-T1 New Features Guide[Ver.5.00] Owner's Manual (pl)

Download
POLSKI
Proszę zwrócić uwagę na następujące zmiany i dodatki do funkcji opisanych w podręczniku użytkownika aparatu.
Nr
Nr
Rozdział
Rozdział
Opis
Opis
X-T1 
X-T1 
P
Patrz 
Patrz 
P
Wer.
Wer.
11
Blokada sterowania
Można teraz blokować wszystkie lub wybrane elementy sterujące przy pomocy opcji 
USTA-
WIE. BLOKA. > WSZ. FUNKCJE lub WYBRANA FUNKCJA w menu ustawień.
33
3.00
3.00
22
Nagrywanie fi lmów
Czas otwarcia migawki i wartość przysłony można teraz regulować podczas nagrywania fi lmu. 
Czułość można wybrać przed rozpoczęciem nagrywania.
31
31
3.00
3.00
33
Tryb makro
Aparat ustawia teraz ostrość z niewielkich odległości, nawet gdy tryb makro nie jest wybrany. 
Przycisk Fn3 służy teraz do wybierania trybu autofokusa.
41, 78
41, 78
3.00
3.00
44
Ręczny dobór ekspozycji (M)
Kompensacja ekspozycji jest teraz dostępna w trybie M, gdy pokrętło czułości jest obrócone 
w położenie A.
49, 50
49, 50
3.00
3.00
55
Korzystanie z lampy błyskowej 
w trybie braketingu/zdjęć 
seryjnych
Do braketingu oraz zdjęć seryjnych można teraz używać opcjonalnych lamp błyskowych.
54, 56
54, 56
PL-1
PL-1
4.30
4.30
66
Tryb ręcznego ustawiania 
ostrości
Pokrętła sterowania można teraz używać do wyboru rozmiaru obszaru ostrości, gdy ostrość 
jest regulowana przy pomocy przycisku AF-L w trybie ręcznego ustawiania ostrości.
61
61
3.00
3.00
77
Ustawienie natychmiasto-
wego AF
Ostrość i ekspozycja mogą teraz zostać zablokowane, gdy przycisk AF-L zostanie użyty w 
trybie ręcznego ustawiania ostrości.
61, 67
61, 67
PL-1
PL-1
4.30
4.30
88
Zmiana programu
Zmiana programu jest teraz dostępna, gdy pokrętło czułości zostanie przekręcone w położe-
nie A.
46
46
3.00
3.00
99
Czas (T)
Czas ekspozycji można teraz ustawiać na wartości od 30 s do 1/32000 s, używając przedniego 
pokrętła sterowania, gdy 
MECHANICZNA + ELEKTRON. jest wybrane dla TYP MIGAWKI.
64
64
3.00
3.00
10
10
Przycisk Fn7
Przycisk nagrywania fi lmu obecnie działa również jako przycisk Fn (Fn7). Naciśnij i przytrzymaj 
DISP/BACK
, aby wybrać jego rolę.
31, 39
31, 39
4.30
4.30
11
11
Przyciski Fn (funkcyjne)
Tryb makro został usunięty z listy opcji, które można przypisać do przycisków Fn. Został on 
zastąpiony kompensacją mocy błysku, typem migawki, podglądem ekspozycji/balansu bieli 
w manualnym trybie ekspozycji, podglądem efektu zdjęcia i blokadą elementów sterujących.
39
39
3.00
3.00
12
12
Edytowanie szybkiego menu
Można teraz wybierać elementy wyświetlane w menu Q.
34
34
PL-1
PL-1
3.00
3.00
13
13
Symulacja fi lmu
Opcja 
CLASSIC CHROME została dodana do menu SYMULACJA FILMU.
42
42
3.00
3.00
14
14
Niestandardowy balans bieli
Użytkownicy mogą teraz wybierać spośród wielu ustawień niestandardowego balansu bieli.
44
44
3.00
3.00
15
15
Tryb AF + MF
W trybie ostrości S ostrość można wyregulować ręcznie, obracając pierścień regulacji ostrości, 
gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy.
78
78
PL-2
PL-2
3.00
3.00
16
16
Przybliżanie obszaru ostrości 
AF + MF
Przycisku AF-L można używać do blokowania ostrości w trybie AF+MF.
67, 78
67, 78
PL-2
PL-2
4.30
4.30
Spis treści
Spis treści