Fujifilm FUJIFILM X-T1 New Features Guide[Ver.5.00] Owner's Manual (pl)

Download
POLSKI
Spis treści
Nr
Nr
Rozdział
Rozdział
Opis
Opis
X-T1 
X-T1 
P
Patrz 
Patrz 
P
Wer.
Wer.
17
17
Kontrola ostrości
Przycisku FOCUS ASSIST można używać do przybliżania obszaru ostrości.
62, 78
62, 78
PL-2
PL-2
4.30
4.30
18
18
Tryb AF
Opcje dostępne dla pozycji 
USTAW.AUTOM.OSTR. > TRYB AF w menu fotografowania 
uległy zmianie.
78
78
PL-2
PL-2
4.00
4.00
19
19
Wybór kadru ostrości
Wybór ramki ostrości został zmieniony.
45
45
PL-3
PL-3
4.00
4.00
20
20
Wykrywanie oka AF
Opcja 
WYKRYWANIE OKA AF została dodana do pozycji USTAW.AUTOM.OSTR. w menu 
fotografowania.
78
78
PL-4
PL-4
4.00
4.00
21
21
Pomiar wybranego pola 
ostrości
Pozycja 
SPRZĘŻ. AN I OBSZ. OSTR. została dodana do menu fotografowania. Wybierz WŁ.
aby dokonywać pomiaru w bieżącym obszarze ostrości, gdy 
POJEDYNCZY PUNKT jest wy-
brane dla 
USTAW.AUTOM.OSTR. > TRYB AF i PUNKTOWY jest wybrane dla FOTOMETRIA.
81
81
3.00
3.00
22
22
Tryb fi lmu
Opcje 50 kl./s, 25 kl./s oraz 24 kl./s zostały dodane do pozycji 
KONFIGURAC. FILMU > TRYB 
FILMU w menu fotografowania.
82
82
3.00
3.00
23
23
Wybór typu migawki
Opcja 
TYP MIGAWKI została dodana do menu fotografowania.
82
82
PL-4
PL-4
3.00
3.00
24
24
Dyskretny
Opcja 
DYSKRETNY w menu ustawień została zmieniona na DŹWIĘK I BŁYSK WYŁ..
89
89
4.00
4.00
25
25
Dźwięk migawki
Opcje 
DŹWIĘK MIGAWKI oraz GŁOŚNOŚĆ MIGAWKI zostały dodane do menu ustawień.
90
90
3.00
3.00
26
26
Podgląd ekspozycji i balansu 
bieli w manualnym trybie 
ekspozycji
Opcja 
PODG. NAŚW. /BB W MAN. została dodana do pozycji KONFIG. EKRANU w menu 
ustawień. Podgląd zmian ekspozycji i balansu bieli w trybie ręcznego doboru ekspozycji jest 
możliwy poprzez wizjer elektroniczny i monitor LCD, co ułatwia dostosowanie ustawień do 
warunków.
90, 91
90, 91
3.00
3.00
27
27
Wyświetl regulację odcienia
Opcje 
KOLOR EVF oraz KOLOR LCD zostały dodane do pozycji KONFIG. EKRANU w menu 
ustawień.
90, 91
90, 91
3.00
3.00
28
28
Podgląd zdjęcia
Opcja 
PODGLĄD EFEKTU ZDJĘCIA została dodana do pozycji KONFIG. EKRANU w menu 
ustawień.
90, 91
90, 91
PL-5
PL-5
3.00
3.00
29
29
Widok niestandardowy
Następujące opcje zostały dodane do elementu 
KONFIG. EKRANU > USTAW. SPECJ. WYŚ w 
menu ustawień.
22, 91
22, 91
PL-5
PL-5
4.30
4.30
30
30
Ustaw. przycisku/Pokrętła
Opcja 
USTAW. PRZYCISKU/POKRĘTŁA została dodana do menu ustawień.
91
91
PL-6
PL-6
4.00
4.00
31
31
EDYTUJ/ZAPISZ SZ. MENU
Element 
EDYTUJ/ZAPISZ SZ. MENU został dodany do menu ustawień.
91
91
3.00
3.00