Fujifilm FUJIFILM X-T1 New Features Guide[Ver.5.00] Owner's Manual (pl)

Download
POLSKI
Spis treści
Nr
Nr
Rozdział
Rozdział
Opis
Opis
X-T1 
X-T1 
P
Patrz 
Patrz 
P
Wer.
Wer.
32
32
Ustawienia połączenia
Pozycja 
USTAWIENIA POŁĄCZENIA została dodana do menu ustawień. Pozycja USTAWIE-
NIA POŁĄCZENIA zawierająca opcje USTAW. BEZPRZ.UST. PC AUT. ZAP. oraz KONFIG. 
GEOZNACZ. została dodana do menu ustawień. Menu USTAW. POŁ Z DR. instax zawiera 
również opcję stosowaną do regulacji ustawień dla połączenia z drukarkami instax SHARE. 
Aby drukować zdjęcia na drukarce instax SHARE, użyj pozycji 
WYDRUK NA DRUK. instax 
w menu odtwarzania.
94
94
3.00
3.00
33
33
Fotografowanie z użyciem 
powiązanego komputera
Pozycja 
TRYB USB została dodana do menu ustawień.
94
94
PL-6
PL-6
4.00
4.00
34
34
Ustawienia dotyczące lampy 
błyskowej
Menu zawiera obecnie następujące elementy dotyczące lampy błyskowej: 
USTAWIANIE FUNKCJI LAMPYTTL- TRYB BLOKADY i INNE USTAWIENIA LAMPY.
36, 37, 
36, 37, 
81
81
PL-7 – 
PL-7 – 
PL-13
PL-13
5.00
5.00
35
35
Edytowanie szybkiego menu
Opcje 
USTAWIANIE FUNKCJI LAMPY i KOREKCJA BŁYSKU są teraz dostępne za pośrednic-
twem szybkiego menu.
34
34
5.00
5.00
36
36
Przypisywanie funkcji do 
przycisków funkcyjnych
USTAWIANIE FUNKCJI LAMPYTTL-BLOKADA i LAMPA MODELUJĄCA mogą teraz zostać 
przypisane do przycisków funkcyjnych.
39
39
5.00
5.00