Fujifilm FUJIFILM X-T1 New Features Guide[Ver.5.00] Owner's Manual (pl)

Download
PL-1
POLSKI
Zmiany i dodatki
Zmiany i dodatki
Korzystanie z lampy błyskowej w trybie braketingu/
Korzystanie z lampy błyskowej w trybie braketingu/
zdjęć seryjnych
zdjęć seryjnych
X-T1 Podręcznik użytkownika
P 54, 56
Do braketingu oraz zdjęć seryjnych można teraz uży-
wać opcjonalnych lamp błyskowych.
 
Q Dołączona do zestawu przypinana lampa błyskowa nie 
będzie emitować błysku.
 
Q Ilość klatek na sekundę może spaść, w zależności od 
poziomu naładowania baterii i innych czynników.
Ustawienie natychmiastowego AF
Ustawienie natychmiastowego AF
X-T1 Podręcznik użytkownika
P 61, 67
Ostrość i ekspozycja mogą teraz zostać zablokowane, 
gdy przycisk AF-L zostanie użyty w trybie ręcznego 
ustawiania ostrości.
Edytowanie szybkiego menu
Edytowanie szybkiego menu
X-T1 Podręcznik użytkownika
P 34
Aby wybrać elementy wyświetlane w menu Q, należy 
nacisnąć i przytrzymać przycisk Q.
  1
  Naciśnij i przytrzymaj przycisk Q podczas fotografo-
wania.
  2
  Wyświetli się bieżące szybkie menu; użyj wybie-
raka, aby wyróżnić element, który chcesz zmienić, 
a następnie naciśnij MENU/OK.
  3
  Wyróżnij żądany element i naciśnij MENU/OK, aby 
przypisać go do wybranej pozycji.
 
R SWybierz 
BRAK, aby nie przypisać żadnej opcji do wybra-
nej pozycji.
 
R Szybkie menu można teraz edytować również przy pomo-
cy opcji 
EDYTUJ/ZAPISZ SZ. MENU w menu ustawień.