Fujifilm FUJIFILM X-T1 New Features Guide[Ver.5.00] Owner's Manual (pl)

Download
PL-3
POLSKI
Zmiany i dodatki
Wybór kadru ostrości
Wybór kadru ostrości
X-T1 Podręcznik użytkownika
P 45
Procedura wybierania punktu ostrości różni się w za-
leżności od opcji wybranej dla trybu AF.
 
Pojedynczy punkt AF
Procedura wyboru punktu ostrości jest taka sama, jak 
dla 
STREFA w poprzedniej wersji oprogramowania 
sprzętowego.
 
Strefa AF
Naciśnij przycisk funkcyjny (Fn6), aby 
wyświetlić strefę ostrości. Użyj wybie-
raka do wybrania położenia strefy lub 
naciśnij DISP/BACK, aby przywrócić strefę 
do środka ekranu.
Strefa ostrości
Aby wybrać liczbę ramek ostrości 
w strefi e, obracaj tylnym pokrętłem 
sterowania.
Obracaj pokrętłem w prawo, aby przełączać pomiędzy 
rozmiarami stref w kolejności 5 × 5, 3 × 3, 5 × 3, 5 × 5…, 
w lewo, aby przełączać pomiędzy rozmiarami stref w 
odwrotnej kolejności, lub naciśnij przycisk FOCUS ASSIST
aby wybrać rozmiar strefy 5 × 3. Naciśnij MENU/OK, aby 
zatwierdzić swój wybór.
 
Śledzenie (Tylko tryb ustawiania ostrości C)
Naciśnij przycisk funkcyjny (Fn6), aby 
wyświetlić ramkę ostrości. Użyj wy-
bieraka do wybrania położenia ramki 
ostrości lub naciśnij DISP/BACK, aby 
przywrócić ramkę do środka ekranu. 
Naciśnij MENU/OK, aby zatwierdzić swój 
wybór. Po naciśnięciu spustu migawki 
do połowy aparat będzie śledził ostrość 
fotografowanej osoby.
Ramka ostrości
 
R Ręczny wybór ramki ostrości jest niedostępny, gdy szerok./
śledzenie jest wybrane w trybie ustawiania ostrości S.
     Wybór ramki ostrości w trybie zdjęć seryjnych
  Wybór ramki ostrości w trybie zdjęć seryjnych
Gdy pokrętło DRIVE znajduje się w położeniu CH 
(szybka seria zdjęć), liczba ramek ostrości dostępna 
w trybie ostrości C spada, a maksymalna wielkość 
strefy jest ograniczona do 5 × 3.
Pojedynczy 
punkt
Strefa
Szerok./
śledzenie