Fujifilm FUJIFILM X-T1 New Features Guide[Ver.5.00] Owner's Manual (pl)

Download
PL-4
POLSKI
Zmiany i dodatki
Wykrywanie oka AF
Wykrywanie oka AF
X-T1 Podręcznik użytkownika
P 78
Opcja 
WYKRYWANIE OKA AF została dodana do 
pozycji 
USTAW.AUTOM.OSTR. w menu fotografo-
wania.
Wybierz czy aparat ma wykrywać i ustawiać ostrość 
na oczach, gdy inteligentne wykrywanie twarzy jest 
wyłączone. Wybierz spośród 
AUTO (aparat auto-
matycznie wybiera, na którym oku ustawić ostrość), 
PRIORYTET PRAWE OKO (aparat ustawia ostrość 
na prawym oku), 
PRIORYTET LEWE OKO (aparat 
ustawia ostrość na lewym oku) i 
WYŁ. (ustawianie 
ostrości na oczach wyłączone).
 
R Jeśli aparat nie jest w stanie wykryć oczu fotografowa-
nej osoby, ponieważ są zakryte włosami, okularami lub 
innymi przedmiotami, aparat będzie ustawiać ostrość na 
twarzach.
 
R AF z funkcją wykrywania oczu nie jest dostępny w trybie 
ostrości 
C.
Wybór typu migawki
Wybór typu migawki
X-T1 Podręcznik użytkownika
P 82
Opcja 
TYP MIGAWKI została dodana do menu 
fotografowania. 
Jeśli wybrane jest 
ELEKTRONICZNA MIGAWKA lub 
MECHANICZNA+ELEKTRON., czasy otwarcia migawki 
krótsze niż 1/4000 s można wybierać, obracając pokrętło 
czasu otwarcia migawki w położenie 4000, a następnie 
obracając pokrętłem sterowania. W razie potrzeby dźwięk 
migawki można wyciszyć.
 
R Niezależnie od wybranej opcji, dla panoram ruchowych 
stosowana jest migawka mechaniczna. Kiedy używana jest 
migawka elektroniczna, czas otwarcia migawki i czułość 
są ograniczone do wartości, odpowiednio, 1/32000 – 1 s 
i CZUŁOŚĆ ISO 6400 – 200, a redukcja szumów dla długich 
ekspozycji nie działa. W trybie zdjęć seryjnych ostrość 
i ekspozycja pozostają ustawione na stałe na wartości dla 
pierwszego zdjęcia w każdej serii.
 
Q Dystorsja może występować na zdjęciach ruchomych 
obiektów zrobionych z użyciem elektronicznej migawki, 
a pasma i mgła mogą pojawiać się na zdjęciach zrobio-
nych przy oświetleniu jarzeniowym lub innym migoczą-
cym albo w nieregularnym oświetleniu. Podczas robienia 
zdjęć z wyciszoną migawką szanuj prawa do zdjęć foto-
grafowanych osób oraz ich prawo do prywatności.